Täida Viimsi elanike rahulolu-uuringut 2022 kuni 11. septembrini

Hea noor – räägi kaasa ja täida küsitlus! Käimas on Viimsi valla elanike rahulolu-uuring 2022, kujundamaks Viimsi rohkem oma elanike nägu. 2019. aasta uuringust koorus noorte arvamuste osas välja olulist infot, mistõttu soovib vallavalitsus mõista, kuidas on vahepealsed aastad mõjutanud noorte rahulolu Viimsi vallaga. Viimsi elanike rahulolu-uuring 2022 on teine põhjalik uuring, mis käsitleb viimsilaste hoiakuid…