Üritused

Iganädalaselt toimuvad noortekeskustes mitmed noortele suunatud tegevused: üritused, töötoad, huviringid, mängud, võistlused, väljasõidud.

2022 detsember

 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Noortekeskuse noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTMEIST