Üritused

Iganädalaselt toimuvad noortekeskustes mitmed noortele suunatud tegevused: üritused, töötoad, huviringid, mängud, võistlused, väljasõidud.

2023 juuni

 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Noortekeskuse noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTASUTUSEST