CV ehk elulookirjeldus

CV on esmane infoallikas, kus saad enda kohta välja tuua põhilise ja peamise info – nii oskuste, kogemuste kui ka saavutuste kohta. Motivatsioonikirjas on sul võimalik lisaks põhjendada, miks just sinu oskuste ja kogemuste juures oled parim kandidaat sellele tööle.

Nipid CV koostamiseks:

 • Hoia CV lihtsa ja konkreetsena. Kui pead CV esitama paberkandjal, prindi see alati musta tindiga valgele A4 paberile (väldi kindlasti värvilist paberit). Elektroonselt võiks see olla salvestatud .pdf vormingusse.
 • Kirjuta oma CV pealkirjaks alati Curriculum Vitae (mitte lihtsalt CV) ja kontrolli ka õigekiri üle. Korrektne ja grammitiliselt õige kirjakeel jätab kandidaadist hea mulje.
 • Kasuta lihtsasti loetavat fonti, parim valik on alati kas Arial või Times New Roman.
 • Ära ürita kõike enda kohta CV-sse kirja panna. Jää olulisema juurde ja mahuta kogu info ära maksimum kahele A4 lehele. Potentsiaalsetel tööandjatel ei ole vaja teada saada, kui pikalt oled näiteks harrastanud võistlustantsu või mitmetel võistlustel selles medaleid võitnud oled.
 • Alusta CV-d oma nime ja kontaktandmetega – need võiksid olla nähtaval kohal ja asuda lehe vasemal küljel.
 • Lisa seejärel hariduskäik ning info koolituste kohta. Too võimalusel välja ka aeg, millal koolitused läbitud said, koolitaja nimi ja võimalusel ka koolituse akadeemiline maht.
 • Seejärel lisa info oma töökogemuse kohta. Iga töökogemuse juures on hea lühidalt kirjeldada ka peamisi tööülesandeid sellel ametikohal. Nii saab tööandja parima ülevaate su oskustest ja kogemustest.
 • Too CV-s eraldi välja ka olulisemad saavutused, mis võiksid sellele ametikohale, kuhu kandideerid, kasuks tulla. Näiteks, kui sind on eelmistes ametikohtades valitud kuu või aasta töötajaks, siis võiksid seda mainida ning välja tuua parimad omadused, mis selle tiitli võiduni viisid. Saavutuste all saad välja tuua ka olulisemaid akadeemilisi võite, mis uue töökoha kontekstis olulisena tunduvad.
 • Ära lisa CV-sse infot oma soo, perekondliku seisu, rahvuse või ka selle kohta, miks eelmistest töökohtadest lahkusid.
 • Muuda oma CV-d igaks kandideerimiseks. Erinevatel ametikohtadel on oluline rõhutada ka erinevaid saavutusi ja oskusi. Loe enne hoolikalt töökuulutuses nõutud oskuste ja kogemuste kohta ning too CV-s enda kohta välja see, mida just sellel ametikohal eeldatakse.
 • Kui töökuulutuses on nõutud või palutud ära märkida soovitajaid, võid sinna lisada viimase tööandja, õpetaja või ka näiteks sporditreeneri, kui see antud kohale võiks sobida. Küsi kindlasti enne üle, kas soovitaja on ikka nõus sind soovitama. Kui töökuulutuses eraldi soovitajaid ei nõuta, siis võid lisada CV lõppu soovitajate alla info, et soovitajaid on vastavalt vajadusele võimalik välja tuua.
 • Loe mitmeid kordi oma CV üle ning kontrolli veelkord üle kirjavead (ükski tööandja ei võta su CV-d tõsiselt, kui seal on kirjavead).
 • Lase võimalusel oma CV (ja ka motivatsioonikiri) kellelgi heal tuttaval üle lugeda, et olla kindel, et mõni apsakas või vormistusviga kuskile sisse pole jäänud.

Keelekasutus CV-s:

 • Hoia laused lühidad, konkreetsed ning positiivsed. Kasuta lauseid, näiteks, nagu “Olen omandanud väärtuslikke kogemusi projektijuhtimises ja kommunikatsioonitöös” või “Olen hea meeskonnas töötaja ning tulemustele orienteeritud”.
 • Vaata, et andmed su CV-s oleksid kindlasti aja- ja asjakohased.
 • Too iga töökogemuse juures tööülesanded välja punktidena ning lühidalt. Jälgi ka, et vormistus jääks sealjuures korrektne.
 • Jälgi, milliste sõnadega end iseloomustad. Ära kasuta uhkeid omadussõnu lihtsalt sellepärast, et need kõlavad hästi. Põhjenda ja räägi endast ausalt, konkreetselt ning lihtsalt. Kui iseloomustad end, et oled motiveeritud töötaja, siis lisa juurde, mis sind motiveerib. Kui ütled, et oled loominguline, siis kirjelda, kuidas see su töös väljendub.
 • Jälgi, et su CV üldine foon oleks positiivne ja rõhuta oma tugevusi ning saavutusi.
 • Ära valeta oma töökogemuste ja oskuste kohta: see tuleb niikuinii lõpuks välja!

Check-list enne CV saatmist:

 • Kontrolli üle, et su CV-s oleks kindlasti su kontaktandmed (telefoninumber ja meiliaadress).
 • Kui salvestad oma CV faili, siis lisa failinimele kindlasti ka oma nimi juurde, mitte ära jäta faili pealkirjaks lihtsalt CV.
 • Arvesta sellega, et suure tõenäosusega vaadatakse kandidaatide CV-d üle suhteliselt kiiresti, et ruttu välja selekteerida parimad. Jälgi, et su CV oleks tõesti selge ja konkreetne ega sisaldaks ülearust infot.
 • Vaata iga kandideerimise eel oma CV üle ja kohenda see tõesti sellele tööle vastavaks.
 • Arvesta, et kõige kohta, mida sa CV-sse kirja paned, võidakse tööintervjuul küsida. Valmista end selleks ette.
 • Kui vajad CV koostamisel abi, pöördu julgelt karjäärinõustaja poole.
 • Lase kellelgi enne iga kandideerimist oma CV üle lugeda.

 

Viimsi Noortekeskuse poolt loodud CV ja motivatsioonikirja põhjale on võimalik ligi pääseda SIIN. Põhja kasutamiseks loo konto Canva keskkonda ning kliki nupule tekstiga “Kasuta malli”.

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirjaga saab juhtida tähelepanu oma tugevatele külgedele ja senistele saavutustele. Motivatsioonikirja kirjutades pea meeles, et selle sisu peab äratama tööandja suurema huvi sinu vastu. Motivatsioonikirja pikkus on tavaliselt üks lehekülg.

Koosta motivatsioonikiri teemalõikude kaupa:

 • Esimeses lõigus kirjuta üldiselt põhjusest, miks otsustad kandideerida: põhjus, töökoht, millele kandideerid ja näiteks ka allikas, kust said teavet vabast töökohast.
 • Teises lõigus rõhuta oma oskuste, kogemuse ja hariduse neid osi, mis tulevad antud töökohal töötamisel kasuks. Pea meeles, et motivatsioonikiri täiendab CV-d, mitte ei korda seda.
 • Kõige olulisem on motivatsioonikirja kolmas lõik, kus põhjendad, miks oled motiveeritud just sellele ametikohale kandideerima ning millist väärtust teie tööle võtmine tööandjale annab.
 • Neljandas lõigus tehke lühike kokkuvõte. Täpsusta, et kirjale on lisatud teie CV. Võid lisada ka märke oma valmisoleku kohta vastata tööandja soovi korral täiendavatele küsimustele ning ootuse osaleda tööintervjuul.
 • Kirja lõppu kirjutad oma nimi ja kontaktid.

Soovitusi motivatsioonikirja kirjutamiseks:

 • Jäta meelde, et motivatsioonikirja eesmärk on anda vastus tööandja küsimusele „Miks just Sina sobid kõige paremini väljakuulutatud ametikohale?“.
 • Ole uhke, kuid hoidu endast parema mulje jätmisest! Ole aus nii iseenda kui tööandja vastu! Kuid samas ole tehtu ja saavutuste üle uhke! Too kindlasti näiteid, sest need aitavad Sinu väidetele sisu anda. Kui kirjutada lihtsalt, et olen tubli, tark ja osav, siis vaevalt see tähelepanu tõmbab. Aga kui kirjutada, kuidas sa oled näiteks vabatahtlikuna panustanud ja milliseid projekte juhtinud ning mida sa sellest õppinud oled, siis see annab juba oluliselt rohkem infot.
 • Varu aega! Ära jäta motivatsioonikirja kirjutamist viimasele minutile. Võta motivatsioonikirja kirjutamiseks mitu päeva aega – esmalt kogu mõtteid ja kirjuta üles märksõnu, millest tahaksid kirjutada. Kui tekst on valmis, lase sel mõnda aega niisama seista ja vaata näiteks järgmisel päeval uuesti üle. Värske peaga võib tekkida uusi mõtteid ja silma võivad hakata ka kirjavead.
 • Küsi abi! Hea mõte on motivatsioonikirja kirjutamisse kaasa ka enda pere ja sõpru. Uuri neilt, kuidas nemad sind kirjeldaksid, mida nad sinu kiituseks ütleksid ja milliseid õnnestumisi esile tooksid. Ise kipume sageli olema liiga tagasihoidlikud ja pidama mõningaid saavutusi tühisteks, samas kui teised nii ei arva.
 • Õigekiri ja esmamulje! Korrektne õigekiri kõneleb kandideerija sõnaseadmise ja kirjaliku eneseväljendamise oskuste kohta palju ning jätab sinust hea esmamulje. Abi küsimine on hea mõte ka õigekirja kontrollimiseks! Palu mõnel sõbral, vanemal või õpetajal kirjatööle pilk peale heita, sest teine inimene märkab paremini väikeseid kirjavigu või konarusi.
 • Ole korrektne! Vormista oma motivatsioonikiri korrektselt ja nõuetekohaselt. Ära kirjuta näiteks pikemalt kui lubatud (1-1,5 A4) ning veendu, et sinu nimi, kontaktid ja koht, kuhu kandideerid oleksid kergesti leitavad. Soovitatav on kasutada mõnd enamlevinud kirjašrifti, nagu näiteks Times New Roman või Arial kirjasuurusega vahemikus 10-12.

Viimsi Noortekeskuse poolt loodud CV ja motivatsioonikirja põhjale on võimalik ligi pääseda SIIN. Põhja kasutamiseks loo konto Canva keskkonda ning kliki nupule tekstiga “Kasuta malli”.

Viimsi Õpilasmaleva 2022 avalduste registreerimine on lõppenud!


 

Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Viimsi Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust.

Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.

Õpilasmalevas töötavad üldjuhul noored heakorrarühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega 15+ noored töötavad Viimsi vallas tegutsevates ettevõtetes. Väljaspool tööaega on noortel võimalik osaleda ühistegevustes, mida juhendavad ja viivad ellu Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad, kel on laagrikasvataja või laagrikasvataja-juhataja osakutse.

Viimsi Õpilasmaleva 2022 I vahetus toimub 27.06-08.07 (10 tööpäeva) ning II vahetus 08.-19.08 (10 tööpäeva).

Malevasse võib kandideerida iga 13-19 noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald või kes õpib Viimsi valla haridusasutuses.

Malevasse kandideerimisel on vaja:

 • esitada avaldus Viimsi valla iseteenindusportaalis SPOKU – avalduste esitamine on lõppenud;
 • esitada õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri);
 • registreerida end töövestlusele, mh osaleda töövestlusel;
 • osaleda tööõigus- ja ohutuskoolitusel.

Viimsi Õpilasmaleva 2022 täpsem ajakava on järgnev:

 • 4. märts kell 10:00 – 11:00 ja 4. märts kell 12:00 – 13:00 Teamsis CV ja motivatsioonikirja koolitused;
 • 14. märts kell 16:15 kandideerimisavalduste esitamise algus Viimsi valla iseteenindusportaalis – avalduste esitamine on lõppenud;
 • 21. märts kell 16:15 kandideerimisdokumentide (CV ja motivatsioonikiri) esitamine;
 • 28. märts kuni 8. aprill töövestlused Teamsis;
 • 25.-28. aprill tööseadusandluse ja -ohutuse koolitused Teamsis.

Viimsi Õpilasmalevat 2022 korraldab Viimsi Noortekeskus koostöös Viimsi Vallavalitsuse ning Viimsi valla ettevõtetega.


Lisainfo:

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskus | Projektijuht
malev@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID