Lisakandideerimine Viimsi Õpilasmalevasse algab 15. mai kell 16.15 Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

 

Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust.

 

Viimsi Õpilasmalev 2024 pakub tööd 190 noorele neljas malevavahetuses. Maleva tegevused on suunatud 13–17-aastastele Viimsis elavatele või õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse. Õpilasmalevat korraldab Viimsi Noortekeskus koostöös Viimsi vallavalitsuse ning Viimsi valla asutuste ja ettevõtetega.

 

Õpilasmalevas töötavad üldjuhul noored heakorrarühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega 15+ noored töötavad Viimsi vallas tegutsevates ettevõtetes. Väljaspool tööaega on noortel võimalik osaleda ühistegevustes, mida juhendavad ja viivad ellu Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad, kel on laagrikasvataja või laagrikasvataja-juhataja osakutse.

 

2024. aastal toimub neli 5-päevast malevavahetust: 17. kuni 21. juuni, 1. kuni 5. juuli, 5. kuni 9. august ja 12. kuni 16. augustPalume kindlasti läbi mõelda, kas malevavahetuse kuupäevad on osalejale sobilikud.

2024. aastal toimub neli 5-päevast malevavahetust: 17. kuni 21. juuni, 1. kuni 5. juuli, 5. kuni 9. august ja 12. kuni 16. augustPalume kindlasti läbi mõelda, kas malevavahetuse kuupäevad on osalejale sobilikud.

Maleva kandideerimisprotsess toimub järgnevas ajavahemikus

  • 15. mai kell 16.15 avalduste ja kandideerimisdokumentide esitamine iseteeninduskeskkonnas SPOKU.
  • 20. kuni 23. mai töövestlused Viimsi Noortekeskuses, kokkuleppel Teamsis.
  • 23. mai tööseadusandluse ja –ohutuse koolitus.
  • 26. kuni 31. mai otsuste vormistamine.
  • 1. kuni 7. juuni töölepingute digitaalne allkirjastamine.

 

 

Malevasse avalduste esitamine algab 15. mai kell 16.15 Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU, kuhu on võimalik pääseda ligi nii Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga. Iseteeninduskeskkonna avalehe menüüs tuleb valida “Taotluste info”, kategooria “Lapsed, haridus- ja noorsootöö”, avaldus “Õpilasmalevasse kandideerimine”. Avaldusi malevasse saavad esitavada noored vanuses 13-17 või nende lapsevanem(ad)/eestkostja(d).

Malevasse kandideerimise tingimused:

  1. 13*-17-aastane noor peab olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik või õppima Viimsi valla üldhariduskoolis.
  2. Noor peab läbima kõik ettenähtud kandideerimise etapid õigeaegaselt.
  3. Noor peab esitama avalduse koos kandideerimisdokumentidega (CV ja motivatsioonikiri) Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Taotluse saab esitada noor või lapsevanem/eestkostja, kuid alaealise noore puhul saadab süsteem e-kirja taotluse allkirjastamiseks ka lapsevanemale.
  4. Noor peab registreerima ja osalema töövestlusel.
  5. Noor peab registreerima ja osalema tööseadusandluse- ja ohutuse koolitusel.

 

NB! Kohtade täitumisel registreerimisvorm sulgub automaatselt.

 

Juhime tähelepanu, et peale avalduse ja kandideerimisdokumentide esitamist toimub edasine malevateemaline suhtlus otse Viimsi Noortekeskuse ja malevlase vahel.

 

* Noor peab olema 13-aastane õpilasmaleva vahetuse esimesel päeval.

Küsimuste korral kirjutada malev@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.