Viimsi Õpilasmalevas 2022 toimub kaks malevavahetust,
kus pakutakse tööd kuni 150 noorele!

 


 

Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Viimsi Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust.

Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.

Õpilasmalevas töötavad üldjuhul noored heakorrarühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega 15+ noored töötavad Viimsi vallas tegutsevates ettevõtetes. Väljaspool tööaega on noortel võimalik osaleda ühistegevustes, mida juhendavad ja viivad ellu Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad, kel on laagrikasvataja või laagrikasvataja-juhataja osakutse.

Viimsi Õpilasmaleva 2022 I vahetus toimub 27.06-08.07 (10 tööpäeva) ning II vahetus 08.08-19.08 (10 tööpäeva).

Malevasse võib kandideerida iga 13-19 noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald või kes õpib Viimsi valla haridusasutuses.

Malevasse kandideerimisel on vaja:

  • esitada avaldus Viimsi valla iseteenindusportaalis SPOKU;
  • esitada õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri);
  • registreerida end töövestlusele, mh osaleda töövestlusel;
  • osaleda tööõigus- ja ohutuskoolitusel.

Täpsem õpilasmaleva ajakava avaldatakse veebruarikuu jooksul Viimsi Noortekeskuse koduleheküljel.

Viimsi Õpilasmalevat 2022 korraldab Viimsi Noortekeskus koostöös Viimsi Vallavalitsuse ning Viimsi valla ettevõtetega.


Lisainfo:

info@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID