Viimsi Õpilasmalev 2023 II vahetuse kohad on täitunud, st avalduste registreerimine iseteeninduskeskkonnas on lõppenud!


 

Avalduse esitamiseks logige iseteeninduskeskkonda https://iseteenindus.viimsi.ee
varakult ning pidage meeles, et taotlus Õpilasmaleva teine vahetus: 7.-18. august avaneb kell 16:15 „Toetuste info“ kategoorias „Lapsed, haridus- ja noorsootöö“.

Taotlusele on võimalik pääseda ligi ka lühilingi kaudu, mis on avatud vaatamiseks varem, kuid täitmiseks avaneb täpselt kell 16:15
https://iseteenindus.viimsi.ee/opilasmalev2/ylevaade?_andl_id=1

 


 

Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust.

Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsi vallas elavatele ja õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.

Õpilasmalevas töötavad üldjuhul noored heakorrarühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega 15+ noored töötavad Viimsi vallas tegutsevates ettevõtetes. Väljaspool tööaega on noortel võimalik osaleda ühistegevustes, mida juhendavad ja viivad ellu Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad, kel on laagrikasvataja või laagrikasvataja-juhataja osakutse.

2023. aastal toimub kaks kümne tööpäevast malevavahetust: 26. juunist kuni 7. juulini ning 7. augustist kuni 18. augustini. Sel aastal toimub malevasse registreerimine kokku kahel korral malevavahetusepõhiselt ehk kõigepealt toimub registreerimine esimesse vahetusse ning seejärel teise. Palume kindlasti läbi mõelda, kas malevavahetuse kuupäevad on osalejale sobilikud.

 

I vahetusse registreerimine toimus 6. märtsil algusega kell 16.15
II vahetusse registreerimine toimub 3. aprillil kell 16.15

 

Malevasse saab kandideerida 13-19 aastane noor, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald või kes õpib Viimsi vallas üldhariduskoolis.


NB! Kohtade täitumisel lõppeb avalduse esitamise võimalus!

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.