Viimsi Õpilasmalevasse 2022 registreerimine algab märtsis!

 


 

Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Viimsi Õpilasmaleva korraldamise peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes selleks esmase töökogemuse saamise võimalust.

Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse. Õpilasmalevas töötavad üldjuhul noored heakorra rühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega 15+ noored töötavad Viimsi vallas tegutsevates ettevõtetes. Väljaspool tööaega on noortel võimalik osaleda põnevates ühistegevustes, mida juhendavad ja viivad ellu Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad, kes on läbinud laagrikasvataja koolituse.

 

Lisainfo:

Kaire Tobias
Viimsi Noortekeskuse juhataja
kaire.tobias@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID