Püünsi Noortekeskus on Viimsi Noortekeskuse üksus, kus noorsootöötajad tegutsevad avatud noorsootöö meetodil.

Töö, mida noortekeskuses tehakse, lähtub noorte huvidest ja vajadustest. See tähendab, et keskuses elluviidavad tegevused on kutsutud ellu kas koos noortega või noorte endi poolt. 

Noortekeskuses on noortele kasutamiseks olemas vaikne ja nutikas bänditehnika koos pillidega. Tehnika võimaldab teha bändiproovi nii, et kõrvalseisjad midagi ei kuule, kuid osalistel endil on kõrvaklappide vahendusel kõik kuulda. Samuti on keskuses olemas salvestustehnika, mis toetab bändiruumitehnikat. Lisaks on võimalik noortekeskuses meisterdada, mängida lauamänge ning lauajalgpalli.  

Populaarseimaks tegevusteks noortekeskuses on Eesti filmiklassikale keskenduvad kinoõhtud ning välitingimustes toimuv aardejaht. 

Noortekeskuse noorsootöötajaid on võimalik kutsuda koolidesse infotunde läbi viima erinevatel teemadel. Juhul kui meie pakutud töötubadest ei leidnud endale ja oma klassile sobivat, siis võid pöörduda meie poole enda ideega ja me vaatame, mida teha saame!  Töötube saame teha nii koolis kui ka noortekeskuse ruumides. 

Võimalused noorsootöös

Töötoa eesmärk on teadlikkuse suurendamine noorsootöö võimaluste kohta.
Töötoa õpiväljundid:

 • Saab teadlikuks noorsootöövõimaluste kohta riiklikul ja kohalikul tasandil.
 • Tunneb Teeviit kodulehe võimalusi.
 • Tunneb infootsingu võimalusi rahvusvaheliste projektide, projektivõimaluste, huviringide, laagrite vms kaardistamise kaudu.
 • Paranenud on meeskonnatöö oskus.

Noorte osalus

Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust osalemisvormidest ja võimalustest.
Töötoa õpiväljundid:

 • Teab, mis on noorte osalus.
 • Teadvustab noorte kaasa rääkimise võimalusi neid puudutavates teemavaldkondades ja otsustes.
 • Oskab otsida infot osalusvõimaluste kohta.
 • Arenenud on arvamuse avaldamise ja esinemise julgus.

Vaimne tervis

Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust vaimse tervise häirete osas.
Töötoa õpiväljundid:

 • Õpib leidma usaldusväärset infot vaimse tervise häirete olemuse kohta.
 • Saab teada, millised on vaimse tervisega seotud probleemid.
 • Teadvustab sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele.
 • Teab, kust saada abi vaimse tervisega seotud probleemide korral.
 • Teadvustab noortenõustajate olemust ja kuidas nendega kontakti saada.

Rahatarkuse töötuba

Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust finantsteadmiste osas.
Töötoa õpiväljundid:

 • Osalejad mõistavad rahatarkuse põhimõisteid
 • Osalejad oskavad koostada eelarvet endale sobivate kululiikidega ning
  saavad aru, et võivad tekkida ootamatud kulud.
 • Osalejad on teadlikumad, kust leida infot raha ja investeerimise kohta.
RUUMIDE RENT

Püünsi Noortekeskus

E-R 12-18
Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald, 74013
+372 5682 5557
pyynsi@viimsinoortekeskus.ee
Instagram
null

Karolina Lõhmus

null

Katrin Kell