Taastav õigus on lähenemine konfliktidele ja õigusrikkumistele, mis võimaldab tekkinud kahju heastada.

Taastav õigus on lähenemine konfliktidele ja õigusrikkumistele, mis võimaldab tekkinud kahju heastada, kaasates mõjutatud pooled, tervendades pooli ja luues turvalist kogukonda.

Taastava õiguse praktikatega on võimalik ennetada konfliktide eskaleerumist ning pooltel ajaliselt märgatavalt varem kokku tulla, et jagada tekkinud mõtteid ja tundeid, kuulda teist poolt ning jagada seda, mida keegi vajab, et juhtunust edasi liikuda ja võimalusel sõlmida kokkulepped, kuidas tekkinud kahju heastada.

Protsessis saad jagada mõtteid, tundeid ja vajadusi ning kuulda teist poolt. Samuti on võimalus võtta vastutus oma teo või sõnade eest, neid heastada ja lahendada olukorda rahumeelselt. Eesmärk on osapooli tervendada ja luua probleemi lahendamiseks turvaline keskkond. Abiks on neutraalne vahendaja, kes toetab kõiki osalejaid.

Oluline on kõigi osapoolte valmisolek vabatahtlikult protsessis osaleda. Taastava õiguse konfliktivahendajate roll ei ole motiveerida inimesi protsessis osalema. Igal poolel on võimalik mistahes hetkel protsessis osalemisest loobuda.

 

Taastava õiguse teenusele saab pöörduda ise, saates e-kirja aadressile taastavoigus@viimsivv.ee.

Vahendus

Tavaliselt kahe inimese vaheline konflikt, mille lahendamisse kaasatakse kolmas neutraalne inimene.

Vahendusteenus

Kriminaalmenetluse raames korraldatakse vahendusmenetlus, kus sõlmitakse kirjalik kokkulepe, mille täitmist kontrollitakse.

Taastav nõupidamine

Kaasatakse rohkem osapooli, näiteks inimesed, keda vahejuhtum on mõjutanud, aga ka need, kes saavad kaasa aidata juhtumi lahendamisele või sellele, et see edaspidi ei korduks.

Ennetav ring

Meetodit rakendatakse konflikti või olukorra puhul, kus vahejuhtumist mõjutatud inimesi on palju. Ringi korraldatakse vahel ka ennetavalt, et arutada olukorra mõjusid ning lasta osapooltel väljendada mõtteid ja tundeid.

Taastav aruteluring

Aruteluring annab osalejatele võimaluse juhitud vestlusringis väljendada oma mõtteid ja tundeid seoses juhtunuga, kuulata teiste lugusid ning leida tasakaalu. Osalemine toetab turvatunde parandamist läbi jagatud kogemuse. Taastav aruteluring võib aset leida ühekordse või järjepidevate kohtumiste näol. Ühe aruteluringi kestvuseks on keskmiselt 2 tundi ning korraga saab osaleda kuni 12 osalejat.

Uudised & teated

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.