Taotlusvooru “Noorte heaks” üldeesmärk on tõhustada noortevaldkonna koostööd ja kasvatada noortevaldkonna võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele. Sel aastal on fookuses noorte vajadustest lähtuvalt noorte kaasamise, hoolivuse, ühtekuuluvustunde ja sallivuse suurendamine ning kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine.

 

 

Projekti eesmärk on tõsta Viimsi vallas elavate ja õppivate noorte (7-26) teadlikkust noorte osalusest ja ettevõtlikkusest, sh soodustada teadmiste ja oskuste arendamisega ettevõtlikumaks nooreks kujunemist.

 


 

Aprillikuu algusel toimus Viimsi Artiumis Viimsi Visioonipäev, mille jooksul leidis aset ka noortekonverents #nooredviimsist, mille fookuses oli noorte osalus ja ettevõtlikkus.

Konverentsi avas ettevõtlik Viimsi noor Hedvig Kaing, kes on kohaliku noortevolikogu liige ja õpilasfirma Marie Pokaal kaasasutaja. Hedvigi esitluse keskmes oli ettevõtlikkuks ja kaasarääkivaks nooreks kujunemine enda loo näitel. Saalis osalenud said osaks nii Hedvigu lapsepõlvest kui ka teismeeast, perekondlikest traditsioonidest kui ka põhjustest, miks sündis õpilasfirma Marie Pokaal. Iga osaleja sai endaga kaasa Hedvigi loo ja mõtte, et aktiivne ja ettevõtlik tuleb olla enda võimete piires ning oskus öelda ei tuleb igal ajahetkel kasuks, eriti siis, kui end on vaja  distsiplineerid ülesannete nimekirja pikendades.

Inspireerununa Hedvigi esitlusest said osalejad kätte tahvlipaberid ja markerid ning ülesandeks luua firma. Firmasid oli lõpuks erinevaid – küll võeti keskmesse õpilasmaleva teenuse laiendamine, koolitoidu kvaliteedi tõstmine kui ka bussiühenduse tihendamine. Firmat luues leidsid aga noored, et peaks võtma endale ka eeskuju, keda järgida, kohtuma inimestega ja tegema koostööd ettevõtetega, kes on midagi sarnast juba algatanud. Ikka selleks, et loodud firmasid kannaks edu.

Firmad loodud, said noored varmalt kuulata saalis arutelu „Mida tähendab olla viimsilane täna ja tulevikus?“ Arutelu juhtis Roger Tibar ning lavalaudadel võtsid kohad sisse kohalikud noored Roderik Gross, Liisi Kangro, Hedvig Kaing ja Mathilda Küla. Saali kõlas mõttepõrgatusi teemadel mida tähendab olla viimsilane, kodukohta naasmisest, piiramatu eelarve korral unistuste elluviimisest kui ka asjadest, mida teha siis, kui saaks olla vallavanem. Arutledes tõdesid noored, et ütlevad uhkusega, et on viimsilased, kelleks nemad ise peavad inimesi, kes on keskmiselt aktiivsed, julged ja ettevõtlikkud inimesed. Samuti leiti, et viimsilased on kokkuhoidvad ja loodust armastavad. Tulevikku vaadates leiti aga, et kui viimsilaseks kohapeale ei jäädaks, siis südames elataks kohalikele tegemistele ikka kaasa. Võimaluse ja laste saamise korral suunataks lapsed aga Viimsisse õppima, sest täna on noored ise tajunud, et tegu on hea kasvukeskkonnaga, kus üks noor saab areneda lähtuvalt enda huvidest ja vajadustest. Küsimusele kui tema oleks vallavanem, siis mis ta teeks, tõi noorim esineja, 12-aastane Mathilda välja, et looks jätkuvalt võimalusi nii noortele kui ka vanematele elanikele Viimsis just selliseid võimalusi, mida iga inimene ise soovib ja vajab.

Aruka ja mõtlemapaneva arutelu lõppedes kostitati osalejaid aga viimase esinejaga, kelleks oli suure hingega maailmaparandaja ja Impact Day looja Merili Ginter, kuidas ettevõtlikkust iseeneses arendada ning kuidas toetada teiste noorte ja kogukonnaliikmete ettevõtlikkust. Heade nippidena saadi kaasa nõu küsimine, sõbra kampa võtmine, teiste kiitmine ja julgustamine, ise eeskujuks olemine kui ka positiivse mõtteviisi säilitamine.

Merili esitlus lõppu kui kirss tordil, kuna hilisemates aruteludes noortega konverentsi osas toodi välja, et osalemine konverentsil andis kaasa häid mõtteid ning tunde, et ollakse tähtis ja oluline ka noorena.

 

Noortekonverentsi #nooredviimsistrahastati haridus- ja teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti poolt taotlusvoorust „Noorte Heaks 2022“.


Lisainfo:

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskus | Juhataja
info@viimsinoortekeskus.ee

Uudised & teated

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.