Haridus- ja Noorteameti külastus Viimsis

6. aprillil külastas Viimsi Noortekeskust Haridus- ja Noorteameti noorteosakond. Haridus- ja Noorteameti huvitas, millised on noorsootöö erinevad osapooled Viimsi vallas ning mis hetkel noorsootöös käsil on, lähtuvalt noortevaldkonna arengukavast. Kohtumisel tutvustas kohtumisel Viimsi Noortevolikogu enda tegemisi, sh struktuuri, valimiskorda, koostööd noortekeskuse ja vallavalitsusega. Viimsi Noortekeskus tutvustas asutust, asutuse struktuuri ja filiaalide tegemisi ja tulevikuplaane. Viimsi…

Edasi

Püünsi Noortekeskuse linnalaager 25.-28. aprill 2022

25.-28. aprillil toimub Püünsi Noortekeskuses linnalaager, mis keskendub erinevatele õpimeetodite praktiseerimisele. Laagri jooksul tehakse noortega aaretejahti, meisterdatakse, külastatakse Lennusadamat, kokatakse ning tehakse muid tegevusi, lähtudes teemast. Laager toimub esmaspäevast neljapäevani kell 11:00 – 17:00 ning on suunatud Viimsi vallas elavatele ja õppivatele noortele vanuses 8-12. Linnalaagri tasu ühe noore kohta on 40€.  Registreerimine linnalaagrisse algab 5. aprillil kell 13:00 lehel bit.ly/pyynsilaager.…

Edasi

Juba täna algab avalduste esitamine Viimsi Õpilasmalevasse

Viimsi Õpilasmalevas 2022 toimub kaks malevavahetust, kus pakutakse tööd kuni 154 noorele! Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Viimsi Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust. Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada…

Edasi

Viimsi Noortekeskusele omistati Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteering

Tuginedes ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule omistati Viimsi Noortekeskusele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri poolt Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteering. Akrediteeringu kehtivusajaks on 16.02.2022 – 31.12.2027. Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteeringu eksperthinnangus toodi välja, et asutuse profiil on väga sobilik Erasmus+ akrediteeringu jaoks. Noortekeskus on küll juriidiliselt noor organisatsioon, kuid tegelikult on ta teiste juriidiliste…

Edasi

Oluline info: olukord Ukrainas

Hea noor ja lapsevanem! Noorteinfoportaal Teeviit on koondanud noorte informeerituse toetamiseks info sõjategevuse ning kriisi kohta Ukrainas. Käesolev info toetab tekkinud kriisiolukorra mõistmist, pakub taustainfot ja selgitusi ning kasulikke viiteid usaldusväärsetele infoallikatele. Teeviit jagab infot ka sotsiaalmeediakanalites Facebook, Instagram, TikTok. Usaldusväärne ja kontrollitud riigi info Kriisiolukorra veebileht www.kriis.ee Info Ukraina olukorra ning kriisi teemadel, sh toetamine, kriisiolukorraks valmistumine ja…

Edasi

Noorte projektikonkurss “Järgmine samm”

Teadaanne 7.-26. aastastele noortele! Veebruar 2022 avaneb projektikonkurss „Järgmine samm“, kuhu oodatakse noorte omaalgatuslike ideid mõne olulise kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas. Eriti tõstetakse esile vaimse tervise, digipöördega ja rohepöördega seotud võimalusi kodukohas. Eelinfona: – Taotleja saab olla noor või noortegrupp vanuses 7-26. – Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000 eurot. – Iga noor/noortegrupp saab idee esitamise,…

Edasi

Vaimse tervise memo

Kas mina vajan abi? Aadressil www.peaasi.ee  annavad vaimse tervise spetsialistid nõu ja aitavad selgust saada. Saab soovitusi, mida edasi teha. Nõustajad on kogenud ja igapäevaselt sel alal töötavad inimesed. Kodulehel on võimalik teha ka vaimse tervise teste (nii noortel kui täiskasvanutel). https://peaasi.ee/millal-poorduda-abi-saama/ – Kui inimene tunneb, et vaimse tervisega seotud sümptomid tema elu häirima hakkavad,…

Edasi

Väljakutse “Väitle noortega!”

Sel suvel kutsusid noorsootöö ajakiri MIHUS ja Eesti Väitlusselts koos noortega väitlema. Väljakutse „Väitle noortega!“ oli inspireeritud 2021. a MIHUSe artiklist „Väitlusmeetodi kasutamine meediakirjaoskuse arendamiseks“. Väitlusväljakutse võttis vastu ka Viimsi Noortekeskuse noorsootöötaja Ave-Liis. Noorsootöötaja otsustas väljakutse vastu võtta esmalt seetõttu, et astuda välja mugavustsoonist, milles viibiti keskuses tööd tehes. Teisalt seetõttu, et argumenteeritud arutelu harjutamine…

Edasi

Kandideeri Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu

Viimsi Noortevolikogu on Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mille eesmärk on esindada noorte huve ning rääkida kaasa noori puudutavates küsimustes. Varasemates koosseisudes tegutsenud noorte arvates on noortevolikogu hea koht muutuste loomiseks Viimsi vallas, kohaliku omavalitsuse tööga tutvumiseks ning kontakti loomiseks nii noorte kui ka ametnikega. Muuhulgas on noortevolikogu koht ka sõprade leidmiseks, kellega jagatakse…

Edasi