Noortekeskusesse on oodatud kõik Viimsi noored vanuses 7 – 26. Kasutame külastajate registreerimiseks Eesti ANK Logiraamatut. Logiraamatu kaudu kogutud isikuandmeid kasutame statistika tegemiseks, noortekeskuse teenuse parendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks. Esmakordsele külastajale luuakse noortekeskuses kasutaja. Kasutaja tegemiseks on vajalik ees- ja perekonnanimi, sünnipäev ning vähemalt ühe vanema kontakt. Edaspidi registreerib noor külastuse igal korral kasutajanime alusel. Tulenevalt isikukaitse andmete seadusest kogub noortekeskus noorte andmeid vormi kaudu, mis on vaja allkirjastatuna tuua noortekeskusesse. Vormi on võimalik alla laadida koduleheküljelt ning küsida ka noortekeskusest paberkujul.

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.