Viimsi Noortekeskuses on noortel võimalik valida kuue huviringi vahel, kus avastada ja arendada oma oskusi erinevates valdkondades. Pakume iganädalasi võimalusi kokkamiseks, meisterdamiseks, keraamikaks, fotode tegemiseks, sisuloomeks ning projektikirjutamise õppimiseks.

Noortekeskuse huviringid toimuvad kord nädalas ning on noortele (vanus 7-26 k.a) tasuta. Grupi suurus oleneb huviringist, kuid üldjuhul on ühes huviringi grupis 8-16 noort. Huviringide elluviimist rahastab Viimsi vald riikliku huvihariduse- ja tegevuse toetuse kaudu.

Lisainfo: info@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID