Viimsi Noortekeskuses on noortel võimalik valida kuue huviringi vahel, kus avastada ja arendada oma oskusi erinevates valdkondades. Pakume iganädalasi võimalusi kokkamiseks, meisterdamiseks, keraamikaks, fotode tegemiseks, sisuloomeks ning projektikirjutamise õppimiseks.

Uuendatud info huviringide kohta saabub 2022. veebruaris!

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID