Viimsi Noortekeskus pakub huviringe Viimsi Noortekeskuses ja Püünsi Noortekeskuses.

Viimsi Noortekeskuses on võimalik osaleda fotoringis, keraamika, kokanduse, Minu Disaini ja Projektikirjutamise ABC huviringis.

Püünsi Noortekeskuses on võimalik osaleda Meeskondlikus meisterdamises.

Registreerimine huviringidesse on alanud!

Viimsi Noortekeskuse huviringid on rahastatud riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetusest kohalikele omavalitsustele.

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID