Viimsi Noortekeskus pakub huviringe Viimsi Noortekeskuses ja Püünsi Noortekeskuses.

Viimsi Noortekeskuses on võimalik osaleda Keraamika, Kokanduse, Minu Disaini, Näiteringi, Projektikirjutamise ABC ja Vaikuseminutite huviringis.

Püünsi Noortekeskuses on võimalik osaleda Tantsuringis ja Meeskondlikus meisterdamises.

Registreerimine huviringidesse algab 16. veebruar kell 15:00!

Viimsi Noortekeskuse huviringid on rahastatud riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetusest kohalikele omavalitsustele.

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID