DiscoverEU

DiscoverEU on Erasmus+ programmi tegevus, mis annab 18-aastastele Euroopa noortele võimaluse rongiga reisides Euroopat avastada. Selle käigus õpitakse tundma erinevaid kultuure, saadakse uusi tutvusi ning harjutatakse võõrkeeli.

Tasuta reisipassi võitmiseks tuleb osaleda konkursil, mis toimub Euroopa Noorteportaali kaudu kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Iga riigi noortele on ette nähtud kindel arv rongi reisipasse. Interrail on Euroopa-sisene piirideta rongireisimise süsteem, kus ühe rongipassiga on võimalik reisida ligi 30-s programmiga liitunud Euroopa riigis.

Osaleda saavad kõik noored, kes on 18-aastased, mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsusega ja kes plaanivad reisida ühe päeva kuni ühe kuu. Alguspunkt peab olema Euroopa riik. Osalema on oodatud ka erivajadustega noored. Selle hõlbustamiseks kaetakse ka seotud kulud (näiteks saatja, juhtkoer, vms).

LISAINFO

Noorte osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.

Fondist oodatakse raha taotlema nii tegutsevaid osaluskogusid, alustavaid noorte aktiivgruppe, kui ka noorteühendusi, kes otseselt arendavad ühiskondlikku osalust.

Fondi toetussummadel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt jäävad need 1000€ juurde.

2023. aasta taotlusvoorude tähtajad on veel selgumisel.

Noorte osaluse fondi elluviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.

LISAINFO

Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp

Harjumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Harju maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.
Harjumaa ekspertgrupp toetab Harju maakonnas elluviidavaid või harjumaalaste poolt (v.a Tallinn) taotletavaid projekte ja maakondlike loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust.

Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp projekte järgmistes valdkondades:

  • maakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte;
  • maakonna kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist;
  • maakonnas tegutsevaid kunstiliikide ja spordialade harrastajaid või harrastajate gruppe;
  • maakonnas tegutsevaid väljapaistvaid kultuuri- ja sporditegelasi.

Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

LISAINFO

Maakondlikud arenduskeskused

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Annavad infot, kuhu võiks veel raha saamiseks pöörduda.

LISAINFO

Uudised & teated

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.