Meeskondliku meisterdamise eesmärk on suurendada noorte sotsiaalseid oskusi, st oskusi teistega suhelda ning tajuda nii iseennast kui ka partnereid käelise tegevuse toel.

  • Sihtrühm: Viimsi vallas elavad ja õppivad noored vanuses 7-26
  • Toimumise aeg: esmaspäev kell 15:30
  • Asukoht: Püünsi Noortekeskus
  • Juhendajad: Karolina Lõhmus, info@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID