29. juuli kuni 4. august toimub Naissaarel Viimsi noortekeskuse ning Saue noortekeskuse kunsti ja loovuse laager.

 Ööbimisega laagri eesmärk
on toetada 10-16 aastaste Viimsi ja Saue noorte sotsiaal-emotsionaalsete oskuste ja positiivse minapildi arengut juhendatud individuaalsete ja meeskondlike tegevuste kaudu.

Laagris toimuvad tegevustena tutvumismängud, maalimine, matkamine, nutifotograafia, põgenemistoad, discgolfi mängimine, savist meisterdamine, jooga, jt. Tegevused on iga päev kell 10 kuni 22.30 vahemikus.

Laagritasu on ühe noore kohta 280€. Tasu sisaldab majutust, toitlustust ja transporti Tallinnast Naissaarele ja tagasi.

Laagris osalemiseks on vaja noor registreerida laagrisse SIIN. Ajakava koos kodukorra, laagritasu jms infoga edastatakse noorele ja lapsevanemale nädal peale laagrisse registreerimist.


Lisainfo:
info@viimsinoortekeskus.ee

Uudised & teated

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.