Kokanduse eesmärk on arendada noorte teadmisi toidu valmistamisest, lauakatmisest ja -kommetest, tutvustada tervislikke toidulaua alternatiive ning arendada meeskonnatööks vajalikke oskusi.
  • Sihtrühm: Viimsi vallas elavad ja õppivad noored vanuses 7-26
  • Toimumise aeg: teisipäev kell 16:00
  • Asukoht: Viimsi Noortekeskuse Köök
  • Juhendaja: Kristi Tagam, info@viimsinoortekeskus.ee
Kohad on täitunud!

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID