Maleva lisakandideerimine

Viimsi õpilasmalev 2024 pakub tööd 190 noorele neljas malevavahetuses. Maleva tegevused on suunatud 13–17-aastastele Viimsis elavatele või õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.    2024. aastal toimub neli 5-päevast malevavahetust: 17. kuni 21. juuni, 1. kuni 5. juuli, 5. kuni 9. august ja 12. kuni 16. august. Avalduste esitamine malevasse…

“Noorte päev”

24. mai toimub Püünsi Noortekeskuses “Noorte päev”, mil noored saavad ise tegevusi planeerida ja ellu viia. Tegevuste läbiviimiseks on tarvis end kirja panna noortekeskuses, osalemiseks ei ole vaja end tegevusse registreerida.

Prügikõnd

19. mai kell 16:30 toimub Püünsi Noortekeskuse prügikõnd. Prügikõnni jooksul korjatakse mahajäetud prügi, sh lõppeb prügikõnd koos pikniku ja keskkonnateemalise aruteluga.   Osalemiseks on vaja end tegevusse registreerida lehel bit.ly/pyynsimai