Viimsi Noortekeskusele omistati Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteering

Tuginedes ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule omistati Viimsi Noortekeskusele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri poolt Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteering. Akrediteeringu kehtivusajaks on 16.02.2022 – 31.12.2027. Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteeringu eksperthinnangus toodi välja, et asutuse profiil on väga sobilik Erasmus+ akrediteeringu jaoks. Noortekeskus on küll juriidiliselt noor organisatsioon, kuid tegelikult on ta teiste juriidiliste…

Oluline info: olukord Ukrainas

Hea noor ja lapsevanem! Noorteinfoportaal Teeviit on koondanud noorte informeerituse toetamiseks info sõjategevuse ning kriisi kohta Ukrainas. Käesolev info toetab tekkinud kriisiolukorra mõistmist, pakub taustainfot ja selgitusi ning kasulikke viiteid usaldusväärsetele infoallikatele. Teeviit jagab infot ka sotsiaalmeediakanalites Facebook, Instagram, TikTok. Usaldusväärne ja kontrollitud riigi info Kriisiolukorra veebileht www.kriis.ee Info Ukraina olukorra ning kriisi teemadel, sh toetamine, kriisiolukorraks valmistumine ja…

Noorte projektikonkurss “Järgmine samm”

Teadaanne 7.-26. aastastele noortele! Veebruar 2022 avaneb projektikonkurss „Järgmine samm“, kuhu oodatakse noorte omaalgatuslike ideid mõne olulise kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas. Eriti tõstetakse esile vaimse tervise, digipöördega ja rohepöördega seotud võimalusi kodukohas. Eelinfona: – Taotleja saab olla noor või noortegrupp vanuses 7-26. – Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000 eurot. – Iga noor/noortegrupp saab idee esitamise,…

Vaimse tervise memo

Kas mina vajan abi? Aadressil www.peaasi.ee  annavad vaimse tervise spetsialistid nõu ja aitavad selgust saada. Saab soovitusi, mida edasi teha. Nõustajad on kogenud ja igapäevaselt sel alal töötavad inimesed. Kodulehel on võimalik teha ka vaimse tervise teste (nii noortel kui täiskasvanutel). https://peaasi.ee/millal-poorduda-abi-saama/ – Kui inimene tunneb, et vaimse tervisega seotud sümptomid tema elu häirima hakkavad,…

Väljakutse “Väitle noortega!”

Sel suvel kutsusid noorsootöö ajakiri MIHUS ja Eesti Väitlusselts koos noortega väitlema. Väljakutse „Väitle noortega!“ oli inspireeritud 2021. a MIHUSe artiklist „Väitlusmeetodi kasutamine meediakirjaoskuse arendamiseks“. Väitlusväljakutse võttis vastu ka Viimsi Noortekeskuse noorsootöötaja Ave-Liis. Noorsootöötaja otsustas väljakutse vastu võtta esmalt seetõttu, et astuda välja mugavustsoonist, milles viibiti keskuses tööd tehes. Teisalt seetõttu, et argumenteeritud arutelu harjutamine…

Kandideeri Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu

Viimsi Noortevolikogu on Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mille eesmärk on esindada noorte huve ning rääkida kaasa noori puudutavates küsimustes. Varasemates koosseisudes tegutsenud noorte arvates on noortevolikogu hea koht muutuste loomiseks Viimsi vallas, kohaliku omavalitsuse tööga tutvumiseks ning kontakti loomiseks nii noorte kui ka ametnikega. Muuhulgas on noortevolikogu koht ka sõprade leidmiseks, kellega jagatakse…

Viimsi Noortepäev 2021

12. augustil tähistati Viimsis rahvusvahelist noortepäeva, mille raames toimus Viimsi Noortekeskuse eestvedamisel palju erinevaid tegevusi. Päeva tipphetkeks osutus Vallavalitsuse ja noorte vaheline jalgpalli matš, mis läks koguni penaltiteni välja. Lõppkokkuvõttes võitis jalgpalli mängu seisuga 4:3 noorte võistkond.

Noorsootöö kvaliteedi hindamine Viimsi vallas

2020. aastal toimus Viimsi vallas taas noorsootöö kvaliteedi hindamine. Hindamises osalemine oli omavalitsuste vabatahtlik valik ning sellega ei kaasnenud pingeritta seadmist. Täpsemad hindamise tulemused on avalikud kohalikule omavalitsusele endale ja on abivahendiks noorsootöö kvaliteedi tõstmisel. Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus võrreldi kohalikus omavalitsuses tehtud noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub varasemalt väljaarendatud hindamismudelis. Protseduuriliselt tähendas see…