Roheline neljapäev

Malevanädala selgroog on murtud ning käes on eelviimane tööpäev. Tööpõli on Viimsis aga lõppematu ning tööd jätkatakse nii aedade, peenarde kui ka parkide kallal.   Taas pöördusime sõna andmiseks ühe heakorrarühma poole, kelle tänaseks ülesandeks oli tuhmunud värviga aia üle võõpamine. Ühe malevlase sõnul on aia värvimine tomsawyerlikult lõbus ning ei tundu absoluutselt tööna. Teise…

Töötamine tuult ja tormi trotsides

Malevanädala kolmas tööpäev algas vihmaselt! Viimsi töömesilasi see aga ei häirinud ning töö kulgeb täiel hool edasi! Uurisime vihmasahmaka alla jäänud malevanoortelt kolmanda päeva osas.  Täna rohinud malevlaste sõnul on grupi meeleolu vaatamata ilmale jätkuvalt töökas! Nukratele tööoludele olenemata hoiavad noored meeleolu üleval ja näevad vihmast ilma pigem uue põneva kogemuse, kui rusuva takistusena. Päeva…

Päikeseline malevapäev

Teise malevanädala teine tööpäev on täies hoos ning töö käib mitmes Viimsi nurgas. Uurisime malevanoortelt ka teise tööpäeva, selle sisu ja õnnestumiste kohta. Täna Karulaugu tervisekeskuse parklas lillepeenarde korrastamisel abiks olnud noorte sõnul olid tänasteks tööülesanneteks rohimine, kivide ladumine ning puidugraanulite lisamine haljastusalale. Noortele töö istus, sest töögrupp on motiveeritud ja sotsiaalsed, päike paistab ning…

Keep kalm and rohi edasi

Eelviimasel malevapäeval oli ühe heakorrarühma ülesandeks taaskord rohimine, seekord Rohuneeme kalmistul. Malevatraditsiooniks saanud tegevus oli noorte sõnul küllaltki füüsiliselt raske ning nõudis palju pingutamist. Tegemist jätkus kogu tööpäeva vältel – malevlased korrastasid hauaplatse, riisusid lehti, umbrohtu ja muud prahti. Kuigi niita neil ei lastud, siis niidetud muru tuli küll ära viia, millega nad ka tegelesid.…

Prangli puhtaks!

Kolmanda malevapäeva veetis Karolina heakorrarühm Prangli saarel, kus tegeleti üldise korrastustööga ning ettevalmistustega tulevaseks jaanipäevaks. Peamisteks ülesanneteks olid seekord võrkpalliplatsi puhastamine, rohimine, nagu kombeks ikka, ning okste koristamine. Kuna jaanipäevaks pidi plats puhas olema, tegid noored innukalt tööd – rühmajuht märgib, et tööd tehti isegi nii korralikult, et jäädi natuke ajahätta. Noored ise kirjeldasid oma tööpäeva kui…

Tegus teisipäev

Malevatöö on täies hoos ning kätte on jõudnud teine tööpäev. Malevanoored on juba tegutsemas ning töö käib igas Viimsi nurgas. Hüppasime ka täna ühe heakorrarühma juurest läbi ning küsisime noortelt, mida tänane päev toonud on.  Rohimine ja koristamine – just selline oli nende vastus. Täna olid noored tegutsemas Artiumi parklas ja lillepeenarde korrastamiseks paluti noortel…

Malevatöö algab

Täna ongi käes maleva esimene päev ja kõik noored on suundunud tööle. Üks heakorrarühm abistab täna Randvere Noortetuba –  nimelt on keskus kolimas ja selleks, et see kiiremini taasavada, tulid Viimsi malevanoored meelsasti appi. Kolimisaskelduste jooksul toodi Viimsi Noortekeskusesse hoiule Randvere noorte kunstiteosed ning mitmed kontoritarbed, mis hiljem uude majja viiakse. Esimese malevapäeva muljete kogumiseks…

Maleva lisakandideerimine

Viimsi õpilasmalev 2024 pakub tööd 190 noorele neljas malevavahetuses. Maleva tegevused on suunatud 13–17-aastastele Viimsis elavatele või õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.    2024. aastal toimub neli 5-päevast malevavahetust: 17. kuni 21. juuni, 1. kuni 5. juuli, 5. kuni 9. august ja 12. kuni 16. august. Avalduste esitamine malevasse…

CV ja motivatsioonkirja koostamise koolitus

Hea noor ja lapsevanem! 2024. aastal toimub Viimsi Õpilasmalev neljas vahetuses: I vahetus 17. kuni 21. juuni (5 tööpäeva); II vahetus 1. kuni 5. juuli (5 tööpäeva); III vahetus 5. kuni 9. august (5 tööpäeva); IV vahetus 12. kuni 16. august (5 tööpäeva). Malevasse kandideerimisel on vaja noortel koos avaldusega edastada noortekeskusele kandideerimisdokumendid, milleks on CV ja…

Malevasse kandideerimine

Viimsi õpilasmalev 2024 pakub tööd 190 noorele neljas malevavahetuses. Maleva tegevused on suunatud 13–17-aastastele Viimsis elavatele või õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.    2024. aastal toimub neli 5-päevast malevavahetust: 17. kuni 21. juuni, 1. kuni 5. juuli, 5. kuni 9. august ja 12. kuni 16. august. Avalduste esitamine malevasse…