Avatud on lisakandideerimine Viimsi Õpilasmaleva II vahetusse

Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Viimsi Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust. Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse. Õpilasmalevas töötavad üldjuhul noored heakorrarühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega…