Randvere Noortekeskus on Viimsi Noortekeskuse filiaal, mis tegutseb avatud noorsootöö meetodil.

Lähtume oma töös noorte huvidest ja vajadustest. Noortekeskus avas esmakordselt oma uksed 8. oktoobril 2007.  

Alatest 2021. aasta jaanuarist oleme ajutiselt sulgenud noortekeskuse ruumid Randvere keskuses, kuid avame loodetavasti peatselt oma uksed juba uues kohas.  

Meid on tihti näha ka Randvere kooli ruumides, kus viime läbi noortele tegevusi pikapäevarühmas, korraldame erinevaid infotunde ja programme.  

Noortekeskuse noorsootöötajaid on võimalik kutsuda koolidesse infotunde läbi viima erinevatel teemadel. Juhul kui meie pakutud töötubadest ei leidnud endale ja oma klassile sobivat, siis võid pöörduda meie poole enda ideega ja me vaatame, mida teha saame!  Töötube saame teha nii koolis kui ka noortekeskuse ruumides. 

Võimalused noorsootöös

Töötoa eesmärk on teadlikkuse suurendamine noorsootöö võimaluste kohta.
Töötoa õpiväljundid:

 • Saab teadlikuks noorsootöövõimaluste kohta riiklikul ja kohalikul tasandil.
 • Tunneb Teeviit kodulehe võimalusi.
 • Tunneb infootsingu võimalusi rahvusvaheliste projektide, projektivõimaluste, huviringide, laagrite vms kaardistamise kaudu.
 • Paranenud on meeskonnatöö oskus.

Noorte osalus

Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust osalemisvormidest ja võimalustest.
Töötoa õpiväljundid:

 • Teab, mis on noorte osalus.
 • Teadvustab noorte kaasa rääkimise võimalusi neid puudutavates teemavaldkondades ja otsustes.
 • Oskab otsida infot osalusvõimaluste kohta.
 • Arenenud on arvamuse avaldamise ja esinemise julgus.

Vaimne tervis

Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust vaimse tervise häirete osas.
Töötoa õpiväljundid:

 • Õpib leidma usaldusväärset infot vaimse tervise häirete olemuse kohta.
 • Saab teada, millised on vaimse tervisega seotud probleemid.
 • Teadvustab sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele.
 • Teab, kust saada abi vaimse tervisega seotud probleemide korral.
 • Teadvustab noortenõustajate olemust ja kuidas nendega kontakti saada.

Rahatarkuse töötuba

Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust finantsteadmiste osas.
Töötoa õpiväljundid:

 • Osalejad mõistavad rahatarkuse põhimõisteid
 • Osalejad oskavad koostada eelarvet endale sobivate kululiikidega ning
  saavad aru, et võivad tekkida ootamatud kulud.
 • Osalejad on teadlikumad, kust leida infot raha ja investeerimise kohta.

Randvere Noortekeskus

Keskus ajutiselt suletud, mistõttu tegutsevad noorsootöötajad Randvere koolis esmaspäeviti ja teisipäeviti.

Tel: +372 5689 3974
E-post: randvere@viimsinoortekeskus.ee

Instagram

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID