Malevasse kandideerimise tingimused:

 • 13*-19-aastane noor peab olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik või käima Viimsi vallas üldhariduskoolis.
 • Noor peab läbima kõik ettenähtud kandideerimise etapid õigeaegaselt.
 • Esitama avalduse Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Taotluse saab esitada nii lapsevanem kui ka noor ise. Alaealise noore puhul saadab süsteem e-kirja taotluse allkirjastamiseks ka lapsevanemale.
 • Esitama õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri)
 • Registreerima ja osalema töövestlusel
 • Registreerima ja osalema tööseadusandluse- ja ohutuse koolitusel.

 

*  Noor peab olema 13-aastane õpilasmaleva vahetuse esimesel päeval.

 

Avalduse esitamine iseteeninduskeskkonnas SPOKU

Iseteeninduskeskkonda on võimalik sisse logida

 • ID-kaardiga, mille puhul on vaja kaardilugejat ja kehtivat ID-kaarti.
 • Smart-IDga, mille puhul on vaja Smart-ID rakendust.
 • Mobiil-IDga, mille puhul on vaja kehtivat Mobiil-ID lepingut.


Väljad, mis peab täitma, kui alaealine noor esitab avalduse

 • noore isikukood, ees- ja perekonnanimi, kontaktnumber ja e-post;
 • koolikohustust täites õppeasutus, kus noor õpib;
 • lapsevanema/eestkostja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktnumber ja e-post;
 • pangakonto number ning omaniku ees- ja perekonnanimi;
 • kinnitus malevavahetuses osalemise kohta;
 • t-särgi suurus.

 

Väljad, mis peab täitma, kui täisealine noor esitab avalduse

 • noore isikukood, ees- ja perekonnanimi, kontaktnumber ja e-post;
 • koolikohustust täites õppeasutus, kus noor õpib;
 • pangakonto number ning omaniku ees- ja perekonnanimi;
 • kinnitus malevavahetuses osalemise kohta;
 • t-särgi suurus.


15+ vanuses noor, kes kandideerib tööle, peab valima, kas eelistab töötamist heakorrarühmas või ettevõttes.

Kandideerimisdokumendite esitamine (CV)

CV on esmane infoallikas, kus saad enda kohta välja tuua põhilise ja peamise info – nii oskuste, kogemuste kui ka saavutuste kohta. Motivatsioonikirjas on sul võimalik lisaks põhjendada, miks just sinu oskuste ja kogemuste juures oled parim kandidaat sellele tööle.

 

Nipid CV koostamiseks:

 • Hoia CV lihtsa ja konkreetsena. Kui pead CV esitama paberkandjal, prindi see alati musta tindiga valgele A4 paberile (väldi kindlasti värvilist paberit). Elektroonselt võiks see olla salvestatud .pdf vormingusse.
 • Kirjuta oma CV pealkirjaks alati Curriculum Vitae (mitte lihtsalt CV) ja kontrolli ka õigekiri üle. Korrektne ja grammitiliselt õige kirjakeel jätab kandidaadist hea mulje.
 • Kasuta lihtsasti loetavat fonti, parim valik on alati kas Arial või Times New Roman.
 • Ära ürita kõike enda kohta CV-sse kirja panna. Jää olulisema juurde ja mahuta kogu info ära maksimum kahele A4 lehele. Potentsiaalsetel tööandjatel ei ole vaja teada saada, kui pikalt oled näiteks harrastanud võistlustantsu või mitmetel võistlustel selles medaleid võitnud oled.
 • Alusta CV-d oma nime ja kontaktandmetega – need võiksid olla nähtaval kohal ja asuda lehe vasemal küljel.
 • Lisa seejärel hariduskäik ning info koolituste kohta. Too võimalusel välja ka aeg, millal koolitused läbitud said, koolitaja nimi ja võimalusel ka koolituse akadeemiline maht.
 • Seejärel lisa info oma töökogemuse kohta. Iga töökogemuse juures on hea lühidalt kirjeldada ka peamisi tööülesandeid sellel ametikohal. Nii saab tööandja parima ülevaate su oskustest ja kogemustest.
 • Too CV-s eraldi välja ka olulisemad saavutused, mis võiksid sellele ametikohale, kuhu kandideerid, kasuks tulla. Näiteks, kui sind on eelmistes ametikohtades valitud kuu või aasta töötajaks, siis võiksid seda mainida ning välja tuua parimad omadused, mis selle tiitli võiduni viisid. Saavutuste all saad välja tuua ka olulisemaid akadeemilisi võite, mis uue töökoha kontekstis olulisena tunduvad.
 • Ära lisa CV-sse infot oma soo, perekondliku seisu, rahvuse või ka selle kohta, miks eelmistest töökohtadest lahkusid.
 • Muuda oma CV-d igaks kandideerimiseks. Erinevatel ametikohtadel on oluline rõhutada ka erinevaid saavutusi ja oskusi. Loe enne hoolikalt töökuulutuses nõutud oskuste ja kogemuste kohta ning too CV-s enda kohta välja see, mida just sellel ametikohal eeldatakse.
 • Kui töökuulutuses on nõutud või palutud ära märkida soovitajaid, võid sinna lisada viimase tööandja, õpetaja või ka näiteks sporditreeneri, kui see antud kohale võiks sobida. Küsi kindlasti enne üle, kas soovitaja on ikka nõus sind soovitama. Kui töökuulutuses eraldi soovitajaid ei nõuta, siis võid lisada CV lõppu soovitajate alla info, et soovitajaid on vastavalt vajadusele võimalik välja tuua.
 • Loe mitmeid kordi oma CV üle ning kontrolli veelkord üle kirjavead (ükski tööandja ei võta su CV-d tõsiselt, kui seal on kirjavead).
 • Lase võimalusel oma CV (ja ka motivatsioonikiri) kellelgi heal tuttaval üle lugeda, et olla kindel, et mõni apsakas või vormistusviga kuskile sisse pole jäänud.


Viimsi Noortekeskuse poolt loodud CV ja motivatsioonikirja Canva põhjale on võimalik ligi pääseda
 SIIN. Põhja kasutamiseks loo konto Canva keskkonda ning kliki nupule tekstiga “Kasuta malli”.

 

Viimsi Noortekeskuse poolt loodud CV ja motivatsioonikirja dokumendipõhjale on võimalik ligi pääseda SIIN. Põhja kasutamiseks lae dokument alla.

Kandideerimisdokumendite esitamine (motivatsioonikiri)

Motivatsioonikirjaga saab juhtida tähelepanu oma tugevatele külgedele ja senistele saavutustele. Motivatsioonikirja kirjutades pea meeles, et selle sisu peab äratama tööandja suurema huvi sinu vastu. Motivatsioonikirja pikkus on tavaliselt üks lehekülg.


Koosta motivatsioonikiri teemalõikude kaupa:

 • Esimeses lõigus kirjuta üldiselt põhjusest, miks otsustad kandideerida: põhjus, töökoht, millele kandideerid ja näiteks ka allikas, kust said teavet vabast töökohast.
 • Teises lõigus rõhuta oma oskuste, kogemuse ja hariduse neid osi, mis tulevad antud töökohal töötamisel kasuks. Pea meeles, et motivatsioonikiri täiendab CV-d, mitte ei korda seda.
 • Kõige olulisem on motivatsioonikirja kolmas lõik, kus põhjendad, miks oled motiveeritud just sellele ametikohale kandideerima ning millist väärtust teie tööle võtmine tööandjale annab.
 • Neljandas lõigus tehke lühike kokkuvõte. Täpsusta, et kirjale on lisatud teie CV. Võid lisada ka märke oma valmisoleku kohta vastata tööandja soovi korral täiendavatele küsimustele ning ootuse osaleda tööintervjuul.
 • Kirja lõppu kirjutada oma nimi ja kontaktid.


Viimsi Noortekeskuse poolt loodud CV ja motivatsioonikirja Canva põhjale on võimalik ligi pääseda
 SIIN. Põhja kasutamiseks loo konto Canva keskkonda ning kliki nupule tekstiga “Kasuta malli”.

 

Viimsi Noortekeskuse poolt loodud CV ja motivatsioonikirja dokumendipõhjale on võimalik ligi pääseda SIIN. Põhja kasutamiseks lae dokument alla.

Töövestlus

 • Videosilla vahendusel töövestlusel osaledes kontrollida eelnevalt mikrofoni ja kaamera töökorda, internetiühendust, programmi toimimist jne. Eelnevalt valmistudes on töövestlusel osalemine lihtne ja mugav ning jätab kandideerijast tööandjale professionaalse mulje.
 • Töövestlusele hilinedes või mitteosalemisel anda töövestluse läbiviijale esimesel võimalusel märku hilinemisest või mitteosalemisest koos põhjendusega. Märku andmine suurendab võimalusi jätkata kandideerimisprotsessis.
 • Töövestlusel osaledes olla lugupidav ning teisi austav. St kuulata kaasosalejaid, vastata küsimustele või anda tööandjale märku, kui ei oska vastata või küsimuse osas ei ole mõtteid ning küsida ka ise küsimusi. Aktiivselt ja lugupidavalt töövestlusel osaledes saab tööandjale esitleda enda parimaid külgi ning luua eeldused tööle pääsemiseks.

Tööseadusandluse ja -ohutuse koolitus

 • Videosilla vahendusel koolitusel osaledes kontrollida eelnevalt mikrofoni ja kaamera töökorda, internetiühendust, programmi toimimist jne. Eelnevalt valmistudes on koolitusel osalemine lihtne ja mugav ning jätab kandideerijast tööandjale professionaalse mulje.
 • Koolitusele hilinedes või mitteosalemisel anda töövestluse läbiviijale esimesel võimalusel märku hilinemisest või mitteosalemisest koos põhjendusega. Märku andmine suurendab võimalusi jätkata kandideerimisprotsessis.
 • Koolitusel osaledes olla lugupidav ning teisi austav. St kuulata koolitajat ja kaasosalejaid, vastata küsimustele või anda koolitajale märku, kui ei oska vastata või küsimuse osas ei ole mõtteid ning küsida ka ise küsimusi. Aktiivselt ja lugupidavalt koolitusel osaledes saab tööandjale esitleda enda parimaid külgi ning luua eeldused tööle pääsemiseks.

Viimsi Õpilasmalev 2023 II vahetuse kohad on täitunud, st avalduste registreerimine iseteeninduskeskkonnas on lõppenud!


 

Avalduse esitamiseks logige iseteeninduskeskkonda https://iseteenindus.viimsi.ee
varakult ning pidage meeles, et taotlusÕpilasmaleva teine vahetus: 7.-18. augustavaneb kell 16:15 „Toetuste info“ kategoorias „Lapsed, haridus- ja noorsootöö“.

Taotlusele on võimalik pääseda ligi ka lühilingi kaudu, mis on avatud vaatamiseks varem, kuid täitmiseks avaneb täpselt kell 16:15
https://iseteenindus.viimsi.ee/opilasmalev2/ylevaade?_andl_id=1

 


 

Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust.

Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsi vallas elavatele ja õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.

Õpilasmalevas töötavad üldjuhul noored heakorrarühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega 15+ noored töötavad Viimsi vallas tegutsevates ettevõtetes. Väljaspool tööaega on noortel võimalik osaleda ühistegevustes, mida juhendavad ja viivad ellu Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad, kel on laagrikasvataja või laagrikasvataja-juhataja osakutse.

2023. aastal toimub kaks kümne tööpäevast malevavahetust: 26. juunist kuni 7. juulini ning 7. augustist kuni 18. augustini. Sel aastal toimub malevasse registreerimine kokku kahel korral malevavahetusepõhiselt ehk kõigepealt toimub registreerimine esimesse vahetusse ning seejärel teise. Palume kindlasti läbi mõelda, kas malevavahetuse kuupäevad on osalejale sobilikud.

 

I vahetusse registreerimine toimus 6. märtsil algusega kell 16.15
II vahetusse registreerimine toimub 3. aprillil kell 16.15

 

Malevasse saab kandideerida 13-19 aastane noor, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald või kes õpib Viimsi vallas üldhariduskoolis.


NB! Kohtade täitumisel lõppeb avalduse esitamise võimalus!

I vahetuse ajakava

 • 2. märts kell 11:00 – 12:00 ja 2. märts kell 13:00 – 14:00 Teamsis CV ja motivatsioonikirja koolitused

Koolitused on lõppenud.

Kandideerimine Viimsi Õpilasmaleva I vahetusse algab 6. märts 2023 kell 16:15 Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Õpilasmalevasse saab registreerida nii noor kui ka lapsevanem/eestkostja Viimsi valla iseteeninduse kaudu. Iseteenindusse sisselogimiseks on tarvis kehtivat ID-kaarti koos kaardilugeja ja PIN-koodidega, Mobiil-ID’id või Smart-ID’d.

Iseteeninduses on tarvis täita ja esitada avaldus. Kui avaldus on täidetud, siis suunatakse see lapsevanemale/eestkostjale digiallkirjastamiseks.

NB1! Malevasse saab kandideerida 13-19 aastane noor, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald või kes õpib Viimsi vallas üldhariduskoolis.

 • 20. märts kell 16:15 kandideerimisdokumentide (CV ja motivatsioonikiri) esitamine

Hiljemalt 20. märts 2022 kell 16:15 edastada meilile malev@viimsinoortekeskus.ee kandideerimisdokumendid, st CV ja motivatsioonikiri. Dokumentide edastamisel märkida kirja pealkirjaks „CV ja motivatsioonikiri“. 

CV ja motivatsioonikirja koostamise õpetuse leiab “Kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri)” jaotise alt.

 • 3. aprill kuni 14. aprill töövestlused Teamsis

3. – 14. aprill toimuvad töövestlused Microsoft Teamsis. Töövestlustele registreerimine algab viie tööpäeva jooksul pärast CV ja motivatsioonikirja esitamist. Registreerimislink edastatakse noore meilile. Töövestlusele pääsevad noored, kes on edastanud kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri) õigeaegselt, st hiljemalt 20. märts kell 16:15 meilile malev@viimsinoortekeskus.ee. 

 • 24.-27. aprill tööseadusandluse ja -ohutuse koolitused Teamsis

24.-27. aprillil toimuvad Microsoft Teamsis tööseadusandluse ja –ohutuse koolitused. Tööseadusandluse ja –ohutuse koolitustele registreerimine algab hiljemalt 17. aprillil. Registreerimislink edastatakse noore meilile. Tööseadusandluse ja –ohutuse koolitusele pääsevad noored, kes on esitanud õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri) ning osalenud töövestlusel. 

 • Töölepingu sõlmimine

9.-19. mail teavitatakse noort, kas ta on pääsenud malevasse või mitte. Malevasse pääsemisel toimub töölepingu digitaalne allkirjastamine Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas. Iseteendinduskeskkonnas on võimalik töölepingut allkirjastada ID-kaardi, Smart ID või mobiil-IDga. 

Kui noorel ei ole võimalik töölepingut digitaalselt allkirjastada, siis palume anda sellest märku esimesel võimalusel, kirjutades meilile: malev@viimsinoortekeskus.ee. 

 

NB2! Õpilasmalevasse pääsemiseks on tarvis osaleda kõikides protsessides õigeaegselt. Kui noor ei osale õigeaegselt protsessis, siis langeb ta ootenimekirja.

NB3! Kogu info õpilasmaleva kandideerimisprotsessi kohta edastatakse noore meilile.

II vahetuse ajakava

 • 2. märts kell 11:00 – 12:00 ja 2. märts kell 13:00 – 14:00 Teamsis CV ja motivatsioonikirja koolitused

Koolitused on lõppenud.

Kandideerimine Viimsi Õpilasmaleva II vahetusse algab 3. aprill 2023 kell 16:15 Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Õpilasmalevasse saab registreerida nii noor kui ka lapsevanem/eestkostja Viimsi valla iseteeninduse kaudu. Iseteenindusse sisselogimiseks on tarvis kehtivat ID-kaarti koos kaardilugeja ja PIN-koodidega, Mobiil-ID’id või Smart-ID’d.

Iseteeninduses on tarvis täita ja digiallkirjastada avaldus. Kui noore poolt on avaldus digiallkirjastatud, siis suunatakse see lapsevanemale/eestkostjale digiallkirjastamiseks.

 

NB1! Malevasse saab kandideerida 13-19 aastane noor, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald või kes õpib Viimsi vallas üldhariduskoolis.

 • 10. aprill kell 16:15 kandideerimisdokumentide (CV ja motivatsioonikiri) esitamine

Avalduste esitamise järgmiselt toimub dokumendivoor. Dokumendivoorus on vaja esitada hiljemalt 10. aprill kell 16:15 meilile malev@viimsinoortekeskus.ee kandideerimisdokumendid, milleks on CV ja motivatsioonikiri.

 • 14. aprill kuni 21. aprill töövestlused Teamsis

Dokumendivooru järgselt toimuvad rühmas töövestlused, kus on võimalik tutvustada end ja näidata üles huvi õpilasmalevas töötamise vastu.

 • 24.-27. aprill tööseadusandluse ja -ohutuse koolitused Teamsis

Pärast töövestlusi toimuvad 24.-27. aprillil tööseadusandluse ja -ohutuse koolitused, mida viivad ellu Tallinna Töötukassa Karjäärikeskuse spetsialistid.

 • Töölepingu sõlmimine

9.-19. mail teavitatakse noort, kas ta on pääsenud malevasse või mitte. Malevasse pääsemisel toimub töölepingu digitaalne allkirjastamine Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas. Iseteendinduskeskkonnas on võimalik töölepingut allkirjastada ID-kaardi, Smart ID või mobiil-IDga. 

Kui noorel ei ole võimalik töölepingut digitaalselt allkirjastada, siis palume anda sellest märku esimesel võimalusel, kirjutades meilile: malev@viimsinoortekeskus.ee. 

 

NB2! Õpilasmalevasse pääsemiseks on tarvis osaleda kõikides protsessides õigeaegselt. Kui noor ei osale õigeaegselt protsessis, siis langeb ta ootenimekirja.

NB3! Kogu info õpilasmaleva kandideerimisprotsessi kohta edastatakse noore meilile.

Uudised & teated

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.