“Loovate noorte loovad tegevused”

“Loovate noorte loovate tegevuste” eesmärk on toetada noorte loovuse ja enesearengut, andes noortele võimaluse ellu viia noortekeskuses teistele noortele infotegevusi ja -sündmusi, sh ka tegevusi, mis toetavad teisi noori isikliku elu kujundamisel ja tuleviku planeerimisel. 7.-11. november tegutsesid noored Püünsi keskuses abinoorsootöötajatena. Püünsi Noortekeskuses tegutsesid 7 noort, kes viisid ellu vabalt valitud noorsootöö tegevusi teistele…

Noorsootöö nädal 7.-13. nov

Üle-eestiline noorsootöö nädal 12 leiab aset 7.-13. novembrini 2022. Sel aastal on noorsootöö nädala fookuses loovus ja enseareng. Loovus on käivitav jõud mitmesuguste noortele oluliste teemavaldkondade arendamiseks ja probleemide lahendamiseks, toetades seeläbi ka enesearengut, uute kogemuste saamist ja kogetu enda kasuks tööle panemist. Noorteinfoportaal Teeviit kutsub nädala raames planeerima, korraldama ja ellu viima temaatilisi tegevusi…

Ülevallaline töövarjupäev Viimsi vallas

10. novembril toimub Noorsootöö nädala puhul ülevallaline töövarjupäev Viimsi vallas. Noori töötajaid võib leida tööpäeval nii ametnike, spetsialistide kui ka haridustöötajate kannult. Viimsi vallas elavad ja õppivad 8.-12. klasside noored saavad end kuni 7. novembrini töövarjuks kirja panna aadressil bit.ly/viimsitoovari Ülevallalist töövarjupäeva korraldab Viimsi Vallavalitsus koostöös Viimsi Noortekeskuse ja Randvere kooliga.

Uus noortekeskuse juhataja

Alates 24. oktoobrist asus Viimsi Noortekeskust juhtima Ave-Liis Kivest! Varasemalt on ta toimetanud nii noorsootöötaja kui projektijuhina. Samuti juhtinud projektifondi, nõustanud ja koolitanud noori projektikirjutajaid ning panustanud noorte osaluse arengusse üleriigiliselt. Noortekeskuse juhina plaanib ta koos personali ja koostööpartneritega luua noortele võimalusi nii enesearendamiseks kui unistuste poole pürgimiseks.   Foto autor: Kertu Lepvalts Sisu refereeritud…

Plakatikonkurss “Minu sõnum maailmale”

Ameerika keskus ning Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus TTÜs kuulutavad välja plakatikonkursi “Minu sõnum maailmale”. Osalema oodatakse üld- ja kutsehariduskoolide õpilasi ning kõrgkoolide üliõpilasi. Võistlustöid hinnatakse kahes vanuserühmas: •       Üldhariduskoolide 1.– 9. klassis õppivad osalejad •       Gümnaasiumis, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides õppivad osalejad Peaauhinnaks mõlemas vanusegrupis on SEIKLUSKAAMERA. Lisaks antakse välja teise ja kolmanda koha auhinnad ning rohkelt…

Karulaugu tervise ja loovuse sügislaager

Hea lapsevanem! 24.-26. oktoobril korraldab Viimsi Teraapiakeskus “Karulaugu tervise ja loovuse sügislaagrit”.   KELLELE ON LAAGER SUUNATUD? →  Koolinoortele vanuses 9-13, kes õpivad riiklikul õppekaval (suurtes klassides) ning kes on formaalhariduses ebasoodsas olukorras oma emotsionaalse/vaimse seisundi ja sellest tuleneva sotsiaalsete suhete piiratuse tõttu →  Kes on kogenud mingil hetkel oma elus koolikiusamist või koolivägivalda →  Kelle…

Püünsi Noortekeskusega liitus noorsootöötaja Katrin

Alates 17. oktoobrist naases Viimsi Noortekeskusesse tööle noorsootöötaja Katrin Kell.   Noorsootöötaja Katrini teekond Viimsi Noortekeskuses algas paar aastat tagasi. 2020. aasta alguses seljatas ta enda töö kinos ning alustas töötamist Viimsi Noortekeskuses noorsootöötajana. Esmalt alustas ta tööd Randvere Noortekeskuses, kus tegutses noortega nii keskuses kui ka Randvere Kooli pikapäevarühmas. Eriolukorra ajal pakkus noortele noorsootöö…

Karolina Lõhmus – tunnustatud rahvusvahelise noorsootöö edendaja

Oktoobrikuus tunnustatakse üle vabariigi õpetajaid, kuid meie noortega tegeleb ka palju teisi. Näiteks noorsootöötajad, kelle töö võib jääda tänamatult varju. Õnneks oli lugu teisiti Karolina Lõhmusega.   Sa oled noorsootöötaja olnud poolteist aastat. Kas sa soovisid seda alati elukutsena teha? Ei, ei soovinud.   Mis oli sinu esimene valik? Ma ei tea, mul ei olnud…