Juba täna algab avalduste esitamine Viimsi Õpilasmalevasse

Viimsi Õpilasmalevas 2022 toimub kaks malevavahetust, kus pakutakse tööd kuni 154 noorele! Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Viimsi Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust. Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada…

Viimsi Noortekeskusele omistati Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteering

Tuginedes ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule omistati Viimsi Noortekeskusele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri poolt Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteering. Akrediteeringu kehtivusajaks on 16.02.2022 – 31.12.2027. Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteeringu eksperthinnangus toodi välja, et asutuse profiil on väga sobilik Erasmus+ akrediteeringu jaoks. Noortekeskus on küll juriidiliselt noor organisatsioon, kuid tegelikult on ta teiste juriidiliste…

Oluline info: olukord Ukrainas

Hea noor ja lapsevanem! Noorteinfoportaal Teeviit on koondanud noorte informeerituse toetamiseks info sõjategevuse ning kriisi kohta Ukrainas. Käesolev info toetab tekkinud kriisiolukorra mõistmist, pakub taustainfot ja selgitusi ning kasulikke viiteid usaldusväärsetele infoallikatele. Teeviit jagab infot ka sotsiaalmeediakanalites Facebook, Instagram, TikTok. Usaldusväärne ja kontrollitud riigi info Kriisiolukorra veebileht www.kriis.ee Info Ukraina olukorra ning kriisi teemadel, sh toetamine, kriisiolukorraks valmistumine ja…