Viimsi Noortekeskusele omistati Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteering

Tuginedes ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule omistati Viimsi Noortekeskusele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri poolt Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteering. Akrediteeringu kehtivusajaks on 16.02.2022 – 31.12.2027. Erasmus+ noortevaldkonna õpirände akrediteeringu eksperthinnangus toodi välja, et asutuse profiil on väga sobilik Erasmus+ akrediteeringu jaoks. Noortekeskus on küll juriidiliselt noor organisatsioon, kuid tegelikult on ta teiste juriidiliste…