Huviringis saab noor praktilised teadmised keraamikast. Savist meisterdamine on mõnus ja meeleolukas loomeprotsess, mille käigus areneb märkamatult noore silma ja käe koostöö, paraneb näpuosavus ja avardub kunstimeel.

 

Uuendatud info huviringi kohta saabub 2022. veebruaris!

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID