Info on täiendamisel.

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Noortekeskuse noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTASUTUSEST