Kokanduse eesmärk on arendada noorte teadmisi toidu valmistamisest, lauakatmisest ja -kommetest, tutvustada tervislikke toidulaua alternatiive ning arendada meeskonnatööks vajalikke oskusi.
  • Sihtrühm: Viimsi vallas elavad ja õppivad noored vanuses 7-26
  • Toimumise aeg: teisipäev kell 16:15
  • Asukoht: Püünsi Noortekeskus
  • Juhendaja: Marken Malm, info@viimsinoortekeskus.ee
Registreerimine

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID