Kui ma oleksin vallavanem

Aprillikuu algusel toimus Viimsi Artiumis Viimsi Visioonipäev, mille jooksul leidis aset ka noortekonverents #nooredviimsist, mille fookuses oli noorte osalus ja ettevõtlikkus. Konverentsi avas ettevõtlik Viimsi noor Hedvig Kaing, kes on kohaliku noortevolikogu liige ja õpilasfirma Marie Pokaal kaasasutaja. Hedvigi esitluse keskmes oli ettevõtlikkuks ja kaasarääkivaks nooreks kujunemine enda loo näitel. Saalis osalenud said osaks nii…

Noortekonverents #nooredviimsist juba 1. aprillil

Aprillikuu esimesel laupäeval ootab Viimsi vald kõiki viimsilasi osalema Viimsi Visioonipäeval, et arutleda ja kaasa rääkida valla pikaajalise arengustrateegia väljatöötamise protsessis. Tule ka Sina ja leiame koos ühise nägemuse Viimsist aastal 2045! Visioonipäeva raames leiab aset ka noortekonverets #nooredviimsist, mis on mõeldud 13-19-aastastele noortele ning mille fookuses on ettevõtlikkus ja osalus ühiskonnas. Ettevõtlikkusest ja ettevõtlikuks…