Kui ma oleksin vallavanem

Aprillikuu algusel toimus Viimsi Artiumis Viimsi Visioonipäev, mille jooksul leidis aset ka noortekonverents #nooredviimsist, mille fookuses oli noorte osalus ja ettevõtlikkus. Konverentsi avas ettevõtlik Viimsi noor Hedvig Kaing, kes on kohaliku noortevolikogu liige ja õpilasfirma Marie Pokaal kaasasutaja. Hedvigi esitluse keskmes oli ettevõtlikkuks ja kaasarääkivaks nooreks kujunemine enda loo näitel. Saalis osalenud said osaks nii…