Näitering Viimsi Noortekeskus

Sel kevadel toimub Viimsi Noortekeskuses näitering, mille eesmärk on arendada loovust ja lavalist liikumist, andes noortele terviklikud teoreetilised ja praktilised teadmised erinevatest näitlemise külgedest, rollidest ja võimalustest hariduslikus võtmes hobina ja karjäärina. Näiteringi seniste kohtumiste jooksul on loodud ühised kokkulepped, mängitud tutvumismänge ning tehtud ka esmane ajurünnak huviringi lõppeesmärgi – näidendi valmimise – saavutamiseks. Näidendi valmimiseks panid noored koos juhendajaga kirja…