Põrgata mõtteid ning esita idee “Noorte oma eelarvesse”

Viimsi Noortekeskus toetab „Noorte oma eelarvest“ noorte omaalgatuslike ideede elluviimist ideede ja toetuste kaudu. Idee või toetuse taotluse saab esitada avaliku ürituse korraldamiseks, ühistegevuseks noortele, koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte, noortegruppide või noorteorganisatsioonidega, informatsiooni jagamiseks, loomingulise tegevuse kajastamiseks ning erandjuhul kindla asja soetamiseks, mis on üldkasutatav ning mida läheb vaja idee läbiviimiseks. Ühe idee…