Projekti ”Escape for Democracy ” uudised

Demokraatia nii väikeses mastaabis kui ka avalikus aspektis on miski, mille poole enamik meist püüdleb. Demokraatia ühtib Euroopa Liidu väärtustega ning seda saab kasutada turvalisema ja avatuma ühiskonna arendamise vahendina. Sama kehtib ka mitteformaalhariduse ja digitehnoloogia kaasamise kohta. Seetõttu otsustati pealtnäha erinevad teemad omavahel ühendada ning töötada selle nimel, et luua midagi, mis muudaks demokraatiateemalised…