Haridus- ja Noorteameti külastus Viimsis

6. aprillil külastas Viimsi Noortekeskust Haridus- ja Noorteameti noorteosakond. Haridus- ja Noorteameti huvitas, millised on noorsootöö erinevad osapooled Viimsi vallas ning mis hetkel noorsootöös käsil on, lähtuvalt noortevaldkonna arengukavast. Kohtumisel tutvustas kohtumisel Viimsi Noortevolikogu enda tegemisi, sh struktuuri, valimiskorda, koostööd noortekeskuse ja vallavalitsusega. Viimsi Noortekeskus tutvustas asutust, asutuse struktuuri ja filiaalide tegemisi ja tulevikuplaane. Viimsi…