Projekti ”Escape for Democracy ” uudised

Demokraatia nii väikeses mastaabis kui ka avalikus aspektis on miski, mille poole enamik meist püüdleb. Demokraatia ühtib Euroopa Liidu väärtustega ning seda saab kasutada turvalisema ja avatuma ühiskonna arendamise vahendina. Sama kehtib ka mitteformaalhariduse ja digitehnoloogia kaasamise kohta. Seetõttu otsustati pealtnäha erinevad teemad omavahel ühendada ning töötada selle nimel, et luua midagi, mis muudaks demokraatiateemalised…

“Loovate noorte loovad tegevused”

21.-25. november tegutsevad noored Viimsi Noortekeskuses abinoorsootöötajatena. Iga päev tegutsevad kuni 2 noort, kes viivad ellu vabalt valitud noorsootöö tegevuse teistele noortele, mis toetab noorte loovuse arengut, sh noorte isikliku elu kujundamist ja tuleviku planeerimist. Tegevuste jooksul on abikäteks ka keskustes töötavad noorsootöötajad, kes toetavad noori nii mõtete kui ka tegudega, vastavalt noorte huvile ja…

“Loovate noorte loovad tegevused”

7.-11. november tegutsevad noored Püünsi Noortekeskuses abinoorsootöötajatena. Iga päev tegutsevad kuni 2 noort, kes viivad ellu vabalt valitud noorsootöö tegevuse teistele noortele, mis toetab noorte loovuse arengut, sh noorte isikliku elu kujundamist ja tuleviku planeerimist. Tegevuste jooksul on abikäteks ka keskustes töötavad noorsootöötajad, kes toetavad noori nii mõtete kui ka tegudega, vastavalt noorte huvile ja…

Noorte projektikonkurss “Järgmine samm”

Teadaanne 7.-26. aastastele noortele! Veebruar 2022 avaneb projektikonkurss „Järgmine samm“, kuhu oodatakse noorte omaalgatuslike ideid mõne olulise kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas. Eriti tõstetakse esile vaimse tervise, digipöördega ja rohepöördega seotud võimalusi kodukohas. Eelinfona: – Taotleja saab olla noor või noortegrupp vanuses 7-26. – Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000 eurot. – Iga noor/noortegrupp saab idee esitamise,…