JJ-Street tantsukooli keelelaager Ukraina noortele Liipa talus 24.-30. oktoober

Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi loodud toetusele on sel aastal toimumas seitsmepäevane ööbimisega sügislaager Ukraina sõjapõgenikest lastele ja noortele. Kui teie kohalikus omavalitsuses on olemas Ukraina sõjapõgenikest lapsi ja noori vanuses 7-19 eluaastat, siis palun Teie abi neile info edastamisel laagri kohta. Laagri eesmärk on pakkuda noortele toetavat keskkonda keeleõppeks, suhtlemiseks ning sõprade leidmiseks, võimaldades sealjuures…

Oluline info: olukord Ukrainas

Hea noor ja lapsevanem! Noorteinfoportaal Teeviit on koondanud noorte informeerituse toetamiseks info sõjategevuse ning kriisi kohta Ukrainas. Käesolev info toetab tekkinud kriisiolukorra mõistmist, pakub taustainfot ja selgitusi ning kasulikke viiteid usaldusväärsetele infoallikatele. Teeviit jagab infot ka sotsiaalmeediakanalites Facebook, Instagram, TikTok. Usaldusväärne ja kontrollitud riigi info Kriisiolukorra veebileht www.kriis.ee Info Ukraina olukorra ning kriisi teemadel, sh toetamine, kriisiolukorraks valmistumine ja…