Meeldivate tegevuste kaardistamine

26. oktoober kell 16.00 toimub Viimsi Noortekeskuses meeldivate tegevuste kaardistamine. Ennast analüüsides ja teistega arutledes valmib noorele sobival kujul nimekiri, kuhu ta on üles kirjutanud, joonistanud ja kaunistanud tema vaimset tervist toetavad asjad ja tegevused. Tegevus toimub Teeviida vaimse tervise kuu põhjal, mistõttu on eesmärgiks panna noori mõtlema sellele, kuidas nad saaksid ennast rasketel hetkedel…

Vaimse heaolu töötuba

10. oktoober kell 15.00 toimub Püünsi Noortekeskuses Teeviida teemakuul põhinev vaimse heaolu töötuba. Noortega arutatakse, mis on vaimne tervis, kuidas selle eest hoolitseda ning kust vajadusel abi otsida. Tegevuses osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine: bit.ly/oktpyynsi

Oluline info: olukord Ukrainas

Hea noor ja lapsevanem! Noorteinfoportaal Teeviit on koondanud noorte informeerituse toetamiseks info sõjategevuse ning kriisi kohta Ukrainas. Käesolev info toetab tekkinud kriisiolukorra mõistmist, pakub taustainfot ja selgitusi ning kasulikke viiteid usaldusväärsetele infoallikatele. Teeviit jagab infot ka sotsiaalmeediakanalites Facebook, Instagram, TikTok. Usaldusväärne ja kontrollitud riigi info Kriisiolukorra veebileht www.kriis.ee Info Ukraina olukorra ning kriisi teemadel, sh toetamine, kriisiolukorraks valmistumine ja…