Praktikakogemus – Karolina

Minu nimi on Karolina Lõhmus ning hetkel õpin Tallinna Ülikoolis noorsootöö erialal viimast aastat, kirjutan lõputööd ning võtan veel viimaseid aineid. Üheks viimaseks aineks ongi noorsootöö praktika, mille eesmärk on anda üliõpilasele võimalus omandada noorsootöötaja kogemust reaalses töökeskkonnas.