Viimsi Õpilasmalevasse avalduste esitamine on lõppenud, kohad on täitunud.

Viimsi Õpilasmalevasse avalduste esitamine on lõppenud, kohad on täitunud.  Kohtade vabanemisel avalikustatakse lisakandideerimise võimalused 13. mail Viimsi Noortekeskuse koduleheküljel ja sotsiaalmeediakontodel.   Soovi korral saavad noored osa võtta programmist “Noored suveks tööle” 13. kuni 16. mail. Programmi eesmärk on tõsta noorte teadlikkust tööle kandideerimisest ja tööle asumisest ning kasvatada noorte konkurentsivõimet tööturul. Rohkem infot noortekeskuse koduleheküljel…

Juba täna kell 16.15 algab kandideerimine õpilasmalevasse

Viimsi õpilasmalev 2024 pakub tööd 190 noorele neljas malevavahetuses. Maleva tegevused on suunatud 13–17-aastastele Viimsis elavatele või õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.    2024. aastal toimub neli 5-päevast malevavahetust: 17. kuni 21. juuni, 1. kuni 5. juuli, 5. kuni 9. august ja 12. kuni 16. august. Avalduste esitamine malevasse…