Kandideeri Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadiks

Kuni 7. jaanuarini 2024 on võimalik 18-30-aastastel noortel võimalik kandideerida Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadiks.    CLRAE (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe) – on Euroopa Nõukogu organ, mis esindab 46 Euroopa riigi (Euroopa Nõukogu liikmesriigi) kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusorganeid. Noorte laialdasemaks kaasamiseks on alates aastast 2014 kaks korda aastas toimuvatele plenaarsessioonidele kaasatud ka noorte…