Viimsi Noortevolikogu 2023/2024 koosseisu täisliikmed

 • Roderik Gross
 • Elisabeth Juhansoo
 • Mark Martin Kaalma
 • Karola Kirsimäe
 • Janno Kivi
 • Nora Kurisoo
 • Laura-Lisett Lugu
 • Greete Rohtla
 • Olga Simagina
 • Saba Sozashvili
 • Eve Simona Strahhov
 • Erki Taro
 • Marta Telling
 • Teele Telling
 • Mariette Tõnissaar
Viimsi Noortevolikogu on Viimsi Vallavolikogu juures tegutsev Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve Viimsis.

Viimsi Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on noorte huvide esindamine vallas; kaasa rääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes; koostöö suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel; noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ning noorteürituste korraldamise soodustamine ning noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse protsessidesse.

Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu tegeleb noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes; arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse, ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid; tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid; teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade osaluskogudega ning noorteorganisatsioonidega ning esindab Viimsi noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

Noortevolikogu korraldatud üritustest ja projektidest on tuntumad Viimsi Innukate Ideede Diskussioon ehk VIID, Noored Otsustajad paneeldiskussioon, Viimsi Noortepäev, Noorte Talentide Kooli nimekonkurss ning noortevahetus koostöös Islandi Seltjarnarnessi Noortevolikoguga.

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. Noortevolikogu valimised toimuvad iga aasta augustis-septembris.

Viimsi Noortevolikogu põhimäärus

Viimsi Noortevolikogu 2023/2024 koossseisu juhatus:

Juhatus on veel valimisel, seniks võta liikmetega ühendust meili teel: info@viimsinoored.ee

Uudised & teated

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.