Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu täisliikmed

 • Gretel Abner
 • Elisabeth Juhansoo
 • Elis Kaev
 • Hedvig Kaing
 • Linni Kalamees
 • Liisi Kangro
 • Janno Kivi
 • Meriliis Kivimägi
 • Diana Kutšerova
 • Sten Lang
 • Loora Mulenok
 • Elis Roostar
 • Brita-Stiina Sarv
 • Oliver Vaks
 • Laura Västrik 

Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu vabaliikmed

 • Kristelle Kirsimäe
 • Siim Ustav
 • Brit Maria Villand

Põhimääruse kohaselt on aastaringselt võimalik kandideerida noortevolikogu 2021/2022 koosseisu vabaliikmeks. Noortevolikogu vabaliikmeks võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas.

Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseisu vabaliikmeks kandideerimine

Viimsi Noortevolikogu on Viimsi Vallavolikogu juures tegutsev Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve Viimsis.

Viimsi Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on noorte huvide esindamine vallas; kaasa rääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes; koostöö suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel; noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ning noorteürituste korraldamise soodustamine ning noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse protsessidesse.

Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu tegeleb noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes; arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse, ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid; tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid; teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade osaluskogudega ning noorteorganisatsioonidega ning esindab Viimsi noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

Noortevolikogu korraldatud üritustest ja projektidest on tuntumad Viimsi Innukate Ideede Diskussioon ehk VIID, Noored Otsustajad paneeldiskussioon, Viimsi Noortepäev, Noorte Talentide Kooli nimekonkurss ning noortevahetus koostöös Islandi Seltjarnarnessi Noortevolikoguga.

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. Noortevolikogu valimised toimuvad iga aasta augustis-septembris.

Viimsi Noortevolikogu põhimäärus

Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koossseisu juhatus:

esimees Diana Kutšerova
aseesimees Elisabeth Juhansoo
aseesimees Meriliis Kivimägi

Võta Viimsi Noortevolikogu juhatuse ja liikmetega ühendust meili teel: viimsinoortevolikogu@gmail.com

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID