Viimsi Õpilasmalev 2023 otsib tööandjaid!

 


 

Hea ettevõtja!

 

Sel suvel toimub taas Viimsi Õpilasmalev, kuhu suure huvi tõttu otsitakse tööandjaid, kes aitaksid pakkuda tööd kuni 180 noorele vanuses 13-19.


Tööandja roll malevas

Tööandja ülesandeks on varustada noored tööga, tagada neile töövahendid ja juhendamine. Viimsi Noortekeskus ja tööandja sõlmivad koostöölepingu, kus fikseeritakse noorte arv, tööülesanded, poolte kohustused ja muu vajalik. Peale maleva lõppemist esitatakse tööandjale arve vastavalt tehtud töötundidele, mille alusel maksab vallavalitsus noortele palga. Töötasu on Eesti Vabariigi poolt kehtestatud miinimumtasu 4,31€ tunnis, millele lisandub töötaja puhkusetasu.


Noortekeskuse roll malevas

Noortekeskuse ülesandeks on kandideerimisprotsessi korraldamine – avalduste registreerimine, töövestluste läbiviimine ja tööseadusandluse ja -ohutuse koolituste korraldamine. Noortekeskus vastutab ka malevlastega seotud dokumentatsiooni eest – töölepingute sõlmimine, kooskõlastamine Tööinspektsiooniga, jne. Samuti ka arendavate vaba aja tegevuste pakkumine.


Miks võtta malevlane tööle?

Töökogemuse kaudu omandavad noored eluks vajalikud oskused ja kogemused – noored saavad ettekujutuse töödistsipliinist ning vastutamisest tööprotsessis. Lisaks areneb kohusetunne ning tekib harjumus teha tööd meeskonnas. Seekaudu tõstetakse noorte tööhõivevalmidust ja konkurentsivõimet tööturul.


Noorte tööaeg:

1) 13–14-aastasel – 4 tundi päevas ja 20 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
2) 15-aastasel – 6 tundi päevas ja 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
3) 16–17-aastasel – 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Kuni 16-aastased noored (k.a) tohivad tööd teha ajavahemikul 06:00 – 20:00. Kui alaealine töötaja teeb kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal täiskasvanu järelevalve all, on lubatud noorel töötada ka kell 20:00 kuni 24:00.

Kui teie ettevõte on huvitatud noortele töö pakkumisest, palun sellest esimesel võimalusel teada anda, samuti saab allolevalt kontaktilt lisainfot.


Oleme avatud kõigi teie poolt välja pakutud ideedele.

Kontakt:
Ave-Liis Kivest
malev@viimsinoortekeskus.ee
+372 56 909 904

Uudised & teated

Leia kiirelt

Noortekeskuses luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagatakse noorteinfot, toetatakse noorte osalust ning kaasatakse noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.