Fotoringi eesmärk on toetada ning arendada noorte fotograafiaoskuseid analoog- ja digitaalfotograafia ning videograafia võimaluste kaudu.
  • Sihtrühm: Viimsi vallas elavad ja õppivad noored vanuses 10-26
  • Toimumise aeg: neljapäev kell 16:30
  • Asukoht: Viimsi Noortekeskuse Multi tuba
  • Juhendaja: Birgit Eesalu, info@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID