Fotoringi eesmärk on toetada ja arendada noorte fotograafiahuvi ja -oskuseid analoog- ja digitaalfotograafia võimaluste kaudu. Fotoringis on suur rõhk loomulikult piltide tegemisel, kuid vähem oluline pole ka fototöötlus.
  • Toimumise aeg: neljapäeval kell 16.00
  • Sihtrühm: noored vanuses 12 – 26
  • Juhenda: noorsootöötaja Birgit Eesalu (birgit.eesalu@viimsinoortekeskus.ee)

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID