Fotoringi eesmärk on toetada ja arendada noorte fotograafiahuvi ja -oskuseid analoog- ja digitaalfotograafia võimaluste kaudu. Fotoringis on suur rõhk loomulikult piltide tegemisel, kuid vähem oluline pole ka fototöötlus.

 

Uuendatud info huviringi kohta saabub 2022. veebruaris!

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID