Vaikuseminutite eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes.
  • Sihtrühm: Viimsi vallas elavad ja õppivad noored vanuses 14-19
  • Toimumise aeg: teisipäev kell 16:15
  • Asukoht: Viimsi Noortekeskuse Jutu tuba
  • Juhendaja: Maarja Noormets, info@viimsinoortekeskus.ee

Vaikuseminutite huviring alustab 8. märtsist!

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID