Teatriringi eesmärk on arendada loovust ja lavalist liikumist, andes noortele terviklikud teoreetilised ja praktilised teadmised erinevatest näitlemise külgedest, rollidest ja võimalustest hariduslikus võtmes hobina ja karjäärina.
  • Sihtrühm: Viimsi vallas elavad ja õppivad noored vanuses 10-14
  • Toimumise aeg: reede kell 16:00
  • Asukoht: Püünsi Noortekeskus
  • Juhendaja: Katrin Kell, info@viimsinoortekeskus.ee
Registreerimine

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID