Tantsuringi eesmärk on arendada loovust ja esinemisoskusi ning luua võimalused arenemiseks muusika, mängu ja tantsu kaudu.

  • Sihtrühm: Viimsi vallas elavad ja õppivad noored vanuses 8-14
  • Toimumise aeg: esmaspäev kell 16:00
  • Asukoht: Püünsi Noortekeskus
  • Juhendajad: Hanna Näks, info@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID