Noortele tutvustatakse sisuloome ja sotsiaalmeedia tehnilist poolt, sisuloome põhitõdesid ja erinevaid platvorme oma loomingu jagamiseks. Noortele õpetatakse erinevaid järeltöötluse metoodeid ning noored saavad katsetada erinevaid sisuloom vorme.

 

Uuendatud info huviringi kohta saabub 2022. veebruaris!

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID