Noortele tutvustatakse sisuloome ja sotsiaalmeedia tehnilist poolt, sisuloome põhitõdesid ja erinevaid platvorme oma loomingu jagamiseks. Noortele õpetatakse erinevaid järeltöötluse metoodeid ning noored saavad katsetada erinevaid sisuloom vorme.
  • Toimumise aeg: noortega kokkuleppel
  • Sihtrühm: noored vanuses 12 – 26
  • Juhendaja: Mikael Parman (mikaelparman@hotmail.com)
  • Grupp komplekteeritud

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID