Huviringis tutvutakse projektijuhtimise põhimõtetega, õpitakse projekti planeerimist, eelarve koostamist, projektitaotluse vormistamist. Projektikirjutamise ABC lõpuks valmib noortel projektitaotlus, mis on valmis rahastajale esitamiseks.
  • Toimumise aeg: neljapäeval, kell 18.00
  • Sihtrühm: noored vanuses 13 – 26
  • Juhendaja: Ave-Liis Kivest (ave-liis.kivest@viimsinoortekeskus.ee)

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID