Huviringis tutvutakse projektijuhtimise põhimõtetega, õpitakse projekti planeerimist, eelarve koostamist, projektitaotluse vormistamist. Projektikirjutamise ABC lõpuks valmib noortel projektitaotlus, mis on valmis rahastajale esitamiseks.

 

Uuendatud info huviringi kohta saabub 2022. veebruaris!

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID