Projektikirjutamise ABC eesmärk on tõsta teadlikkust projektikirjutamisest ja -elluviimisest, andes edasi teadmisi projekti tsüklist ning ülesehitusest ja erinevatest rahastusvõimalustest.
  • Sihtrühm: Viimsi vallas elavad ja õppivad noored vanuses 13-26
  • Toimumise aeg: kolmapäev kell 18:00
  • Asukoht: Viimsi Noortekeskuse Jutu tuba
  • Juhendaja: Ave-Liis Kivest, info@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID