Näiteringi eesmärk on arendada loovust ja lavalist liikumist, andes noortele terviklikud teoreetilised ja praktilised teadmised erinevatest näitlemise külgedest, rollidest ja võimalustest hariduslikus võtmes hobina ja karjäärina.
  • Sihtrühm: Viimsi vallas elavad ja õppivad noored vanuses 8-14
  • Toimumise aeg: esmaspäev kell 16:00
  • Asukoht: Viimsi Raamatukogu väike saal
  • Juhendaja: Elise Müür, info@viimsinoortekeskus.ee

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID