Huviringis arendavad noored oma loovust, omandavad uusi teadmisi meisterdades ja disainides endale praktilisi esemeid.
  • Toimumise aeg: esmaspäeval kell 14.30 (noortele vanuses 7-12), kolmapäeval kell 15.00 (noortele vanuses 12+)
  • Sihtrühm: noored vanuses 7 – 26
  • Juhendajad: Birgit Eesalu (birgit@viimsinoortekeskus.ee) ja Kristi Tagam, (kristi.tagam@viimsinoortekeskus.ee)

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID