Viimsi Noortekeskus on alates 2019. septembrist Viimsi Vallavalitsuse poolt hallatav organisatsioon, mis pakub Viimsi Vallas noorsootööteenust noortele vanuses 7-26. Viimsi Noortekeskuse alla kuulub kolm keskust: Viimsi, Randvere, Püünsi.

Viimsi Noortekeskus loodi 2001. oktoobris ja kuni 2019. septembrini kuulus see MTÜ Viimsi Huvikeskuse struktuuriüksusesse. Alates 2019 detsembrist asub Viimsi Noortekeskus uutes moodsates ruumides otse Haabneeme südames. 

Randvere Noortekeskus avati 2007. oktoobris Randvere külakeskuse hoone teisel korrusel, mis 2021. aasta seisuga on suletud uute ruumide ootuses. Noortekeskusel on tihe koostöö Randvere kooliga, kus pakume iganädalaselt noortele tegevusi koolis. 

Püünsi Noortekeskus avati 2019. jaanuaris ning keskuse ruumid asuvad Püünsi koolis.  

Noortekeskused tegutsevad noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Meie kesksed tegevused on kontakttöö noortega, huvitegevuse korraldamine, noortele suunatud tegevuste teostamine ja arendava keskkonna loomine.  

Igapäevaselt toimub noortekeskustes mitmeid noortele suunatud tegevusi: töötoadväljasõidud, võistlused, mängud, üritused, huviringidLisaks jagame noorteinfotkaasame noori erinevatesse projektidesse nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ning toetame Viimsi Noortevolikogu tegemisi. Koostöös vallavalitsusega korraldame Viimsi Õpilasmaleva tegevusi. 

Noortekeskuse külastamine ja privaatsuspoliitika

Noortekeskusesse on oodatud kõik Viimsi noored vanuses 7 – 26. Kasutame külastajate registreerimiseks Eesti ANK Logiraamatut.

Logiraamatu kaudu kogutud isikuandmeid kasutame statistika tegemiseks, noortekeskuse teenuse parendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks. Esmakordsele külastajale luuakse noortekeskuses kasutaja. Kasutaja tegemiseks on vajalik ees- ja perekonnanimisünnipäev ning vähemalt ühe vanema kontakt. Edaspidi registreerib noor külastuse igal korral kasutajanime alusel.  

Tulenevalt isikukaitse andmete seadusest kogub noortekeskus noorte andmeid vormi kaudu, mis on vaja allkirjastatuna tuua noortekeskusesse. Vormi on võimalik alla laadida koduleheküljelt ning küsida ka noortekeskusest paberkujul. 

NB! Alates 27. septembrist 2021 on võimalik noortel Viimsi noortekeskuses teenust tarbida, kui noortekeskusele on esitatud andmete töötlemise nõusoleku vorm, mis on (digi)allkirjastatud eestkostja poolt.

Leia kiirelt

Loome võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, jagame noorteinfot, toetame noorte osalust ning kaasame noori projektidesse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Uudised & teated

Meie noorsootöötajad

töötavad avatud noorsootöö meetodil ning lähtuvad oma tegevuses noorsootöötaja kutse-eetikast.
KONTAKTHUVIRINGID